(huom! anti keskeytetään mikäli merkitään täyteen ennen eräpäivää)

Tervehdys lukijoille, syksyn toisessa kohde-esittelyssä Uplause

 

UPLAUSE

Uplause Oy on suomalainen vuonna 2009 perustettu yritys, joka on luonut vuorovaikutteisen ohjelmistojärjestelmän urheilu- ja tapahtuma-alalle. Järjestelmä tarjoaa tapahtumille ainutlaatuisen ja tehokkaan tavan yhdistää yleisö, sponsori ja tapahtuma.

Idea syntyi aikanaan Suomessa perustajajäsenten kesken. Heitä yhdisti intohimo urheiluun, peleihin ja uudenlaisiin teknologioihin. Perustajajäseniin kuului muun muassa pelialalla erittäin ansioituneet yrittäjät Ilkka Paananen (Supercell Oy) ja Mikko Kodisoja (Supercell Oy). Ensimmäinen kansainvälinen asiakas oli koripallon MM-kisat Turkissa 2010. Tästä alkoi Uplausen maailmanvalloitus, joka on toistaiseksi vienyt Uplausen yli 20 maahan. Alusta on ollut käytössä yli 100:lla eri stadionilla ja tavoittanut kymmeniä miljoonia faneja.

Uplausen asiakkaita ovat maailman ehdottomat huiput urheilun ja tapahtumien alalla kuten kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA, useat NFL- ja NHL-seurat, Warner Music sekä Live Nation. Asiakaskunta on globaali, mutta erityisen vahva asema Uplausella on Pohjois-Amerikan suurilla markkinoilla, jossa kymmenet isot ammattilaisjoukkueet käyttävät Uplausen ohjelmistojärjestelmää. Järjestelmä on patentoitu Yhdysvalloissa.

Liiketoimintamalli perustuu yhtiön ohjelmistojärjestelmän lisensioimiseen. Lisenssimaksu on sidottu joko aikaperusteisesti tai sitten lisenssimaksu pohjautuu tiettyyn tapahtumaan, esimerkkinä jalkapallon MM-kisat Venäjällä. Lisenssimaksun suuruus määräytyy luonnollisesti lisenssikauden pituuden ja kattavuuden mukaan.

 

HENKILÖT

Uplause Oy:llä on koossa tiimi, hallitus ja neuvonantajat, jotka ovat osoittaneet kykenevänsä luomaan ja kehittämään kansainvälistä liiketoimintaa, kaupallistamaan uusia innovaatioita ja kasvattamaan merkittävästi kasvuyritysten arvoa.

 

Ydintiimi

– Veli-Pekka Marin (TJ, Uplause Oy:n perustaja)

– Heikki Aura (Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Uplause Oy:n perustaja)

– Jussi Marin (Luova johtaja, Uplause Oy:n perustaja)

– Jalmari Ikävalko (Teknologiajohtaja)

– Aki Rahkonen (Operatiivinen johtaja, Asiakastoimitukset)

– Sacha Revet (Aluejohtaja Aasia)

– Ken Yaffe (President Uplaude Inc. USA)

– Fred Vint (Myyntijohtaja USA Etelä)

– Joe Schrimpi (Myyntijohtaja USA Pohjoinen)

 

Hallitus

– Aapo Bovellan (Proxy.vc)

– Tuomas Saarinen (Apollonian SA)

– Timo Sipi

– Veli-Pekka MarinNeuvonantajat

– Ilkka Paananen (Supercell, Uplause Oy:n perustaja)

– Mikko Kodisoja (Supercell, Uplause Oy:n perustaja)

– Hannu Virta (jääkiekkovalmentaja, Uplause Oy:n perustaja)

– Mika Sulin (TJ Starsquad Oy)

– Timo Ahopelto (Lifeline Ventures)

– Petteri Koponen (Lifeline Ventures)

 

 

YHTIÖN TALOUDELLINEN TILANNE JA TULEVAISUUS

2017 Liikevaihto 600.877 €
2017 Tulos 35.998 €

Yhtiön viimeisimmän tilikauden tulos kehittyi positiivissa merkeissä. Liikevaihto jatkoi kasvuaan ja yhtiön tilikauden tulos oli myös voitollinen. Meneillä olevan tilikauden osalta Yhtiö ennustaa liikevaihdon jatkavan kasvuaan. Vuoden 2019 osalta ennuste on myöskin positiivinen. Silloin päästään hyödyntämään tällä tilikaudella tehtyjä investointeja tärkeimmille markkinoille, varsinkin Yhdysvaltoihin. Yhtiö ennustaa, että vuoden 2019 liikevaihto tulee olemaan merkittävästi suurempi kuin meneillä olevalla tilikaudella.

Tällä tilikaudella Yhtiö on tehnyt edellistä huomattavasti suurempia investointeja, jotka tulevat omalta osaltaan vaikuttamaan tilikauden tulokseen. Yhtiö täten ennustaa, että 2018 tilikauden tulosta tulee rasittamaan Yhdysvalloissa erityisesti tehdyt investoinnit ja kertaluonteiset kuluerät tytäryhtiön perustamiseen liittyen. 2018 viimeinen kvartaali tulee määrittämään, onko Yhtiön tulos voitollinen meneillä olevalla tilikaudella. Vuoden 2019 osalta Yhtiö ennustaa, että tulos tulee olemaan selvästi voitollinen.

Yhtiön tavoite Pohjois-Amerikassa on kasvaa alan suurimmaksi yritykseksi, jonka asiakkaita ovat jatkossakin suurimmat urheiluseurat ja -liigat, mutta sen lisäksi uudet asiakkuudet sponsoroijien ja muiden urheilutapahtumien kanssa. Potentiaalia on valtavasti, mutta se vaatii entistä parempaa paikallista läsnäoloa.

 

CASE APOLLONIAN

Kesäkuussa 2018 Apollonian Global Capital S.A.S. ja Uplause Oy tekivät sopimuksen, jonka perusteella Apollonianin hallinnoima rahasto sijoittaa yhtiöön 2 M€ vuoden 2018 aikana, mikäli yhtiö saavuttaa tietyt sijoituksen edellytyksenä olevat tavoitteet. Tämän sijoituksen pohjalla on Apollonianin tekemä kattava selvitys (Due Diligence) Uplausesta. Raportti pohjautuu Uplausen henkilökunnan kanssa tehtyihin haastatteluihin ja yhtiöltä saatuihin tietoihin. Alla on lyhyt yhteenveto.

”Uplause on markkinajohtaja vuorovaikutteisissa ohjelmistojärjestelmissä ja mainonnassa. Yhtiöllä on poikkeuksellisen paljon erittäin korkean profiilin asiakkuuksia erityisesti urheilualalla. Nämä asiakkuudet pohjautuvat lisenssisopimuksiin, joiden uusiutumisaste on korkea”

Apollonian Insight -raportin mukaan Uplause omaa vahvan tuotekehitystiimin ja osaamisen, erittäin osaavan henkilöstön ja USA:ssa myönnetyn patentin ohjelmistojärjestelmälleen. ”Nämä yhdistettynä innovatiiviseen ohjelmistojärjestelmään, joka on modulaarinen ja helposti räätälöitävissä, luovat pohjan yrityksen aineettomien omaisuuksien arvostukselle, joka on arviomme mukaan 7.26 miljoonaa euroa. Tämä arvostus tulisi aktivoida taseessa käyttäen hyväksi IAS:n standardeja 36 ja 38 sekä IFRS:n standardia 9. Analyysin pohjalta Uplausessa on merkittävää piilevää arvoa sen nykyisen taseen ulkopuolella.”

”Uplause omaa vahvan aseman urheilualalla. Uskomme, että yhtiö omaa merkittävää kasvupotentiaalia myös uusissa segmenteissä, kuten julkisella sektorilla. Uplausen johtoryhmä on alallaan arvostettu ja yhtiön neuvonantajat sekä hallitus tuovat merkittävää lisäarvoa omalla osaamisellaan ja panoksellaan.”

”Raportissa arvioimme Uplausen tämän hetken yritysarvoksi 11.81 miljoonaa euroa. Uskomme, että Uplausen arvo voi olla 3-5 vuoden kuluttua noin 60 miljoonaa euroa, jos yhtiö toteuttaa kasvusuunnitelmansa. Yhtiön johdolla on selkeä visio, miten se aikoo kasvattaa yhtiötä. Tämän lisäksi on kriittistä, että organisaatiota saadaan vahvistettua uusilla täsmärekrytoinneilla. Yhtiön organisaatiomalli on kevyt ja uskomme, että henkilöstömäärää ei tarvitse kasvattaa liikaa, vaan yhtiö pystyy hyödyntämään kumppanuuksia.”

 

MARKKINAN KOKO

Urheilu- ja tapahtumamarkkinat ovat jatkaneet voimakasta kasvuaan. Maailmanlaajuisesti markkinan kokonaiskoon arvioidaan olevan yli 60 miljardia euroa. Tästä Yhdysvaltain osuus on yli 50 %. Jos mukaan lasketaan uusia lajeja ja tapahtumatyyppejä, kuten erittäin voimakkaassa kasvussa oleva elektroninen urheilu (E-Sports), voidaan hyvin sanoa markkinoiden olevan jo yli 100 miljardia euroa. Lisäksi yleinen markkinoinnin suuntaus on kohti digitaalisuutta sekä entistä enemmän digitaalisten ja vuorovaikutteisten pintojen hyödyntämistä, kuten ostoskeskuksissa tai kadunvarsilla olevat digitaaliset näytöt. Digitaalinen ulkomainonta on erittäin voimakkaassa kasvussa avaten myös merkittäviä mahdollisuuksia Uplauselle.

 

 

SUURIMMAT OMISTAJAT

 

LIIKETOIMINNAN HAASTEET

Urheilu- ja tapahtumaliiketoiminta on luonteeltaan paikallista. Suurin haaste liiketoiminnan kasvattamisessa on kyky olla paikallisesti läsnä. Ei ole kuitenkaan järkevää, eikä edes mahdollista, saavuttaa paikallista läsnäoloa kaikkialla. Paras strategia yhtiölle on keskittyä tärkeimpiin ja suurimpiin markkina-alueisiin ja maihin.

Toinen merkittävä haaste on kilpailukykyisen tuotevalikoiman kehittäminen ja ylläpitäminen. Urheiluala kehittyy nopeaa vauhtia ja uusia teknologisia ratkaisuja syntyy jatkuvasti. Tähän kehitykseen liittyy haasteita yhtiöllekin. On osattava olla ajan hermolla ja tehtävä oikeita päätöksiä siitä, mihin tuotteisiin ja teknologioihin tulisi keskittyä.

 

EXIT-SKENAARIOT

Digitaalisuus ja vuorovaikutteisuus ovat voimakkaassa kasvussa tapahtumaliiketoiminnassa ja -markkinoinnissa. Uplause on kehittänyt vuosien saatossa vahvan aseman alalla sekä maineen innovatiivisena ja luotettavana kumppanina. Yhtiö olisi luonteva lisä moneen alan yrityksen tuotesalkkuun. Tällä hetkellä tärkeintä on kasvattaa liikevaihtoa pitäen samalla huolta kannattavuudesta. Kannattava ja kasvava yhtiö, jolla on ainutlaatuisia tuotteita, on erittäin kiinnostava kohde alan suurimmille toimijoille.

Mahdollisia Exit-skenaarioita Uplauselle ovat Yhtiön näkemyksen mukaan:

– Yhtiön myynti yhdelle alan suurista toimijoista, esimerkiksi Daktronics, Ross Video, Wanda Group(Infront), Lagardere Sports and Entertainment.

– Yhtiön myynti yhdysvaltalaiselle Private Equity -yritykselle.

– Yhtiön listaaminen

– Yhdistyminen kilpailijan kanssa ja tämän uuden yrityksen myynti yllämainituille tahoille tai listaaminen pörssiin.

 

MIKSI MIELENKIINTOINEN SIJOITUSKOHDE NYT?

1) Olemassa olevat asiakkuudet ja markkina-asema Yhdysvalloissa

–  Yhtiö on muutamien viimeisten vuosien aikana kasvattanut asiakkuuksiensa määrän nollasta useampaan kymmeneen

–  Yhtiön panostukset Yhdysvalloissa tulevat kaikella todennäköisyydellä nostamaan asiakkuuksien määrää merkittävästi vuonna 2019

 

2) Ohjelmistojärjestelmän kilpailukyky

–  Yhtiö on kehittänyt ainutlaatuisen ohjelmistojärjestelmän alalle, joka on voimakkaasti siirtymässä kohti Uplausen ydinosaamista – vuorovaikutteisia sisältöjä

–  Ohjelmistojärjestelmän kateprosentti on erittäin korkea, mikä mahdollistaa kannattavan toiminnan volyymien noustessa ja kyvyn reagoida mahdolliseen hintakilpailuun.

 

3) Tiimi

–  Yhtiöllä on koossa tiimi, hallitus ja neuvonantajat, jotka ovat osoittaneet kykenevänsä luomaan ja kehittämään kansainvälistä liiketoimintaa, kaupallistamaan uusia innovaatioita ja kasvattamaan merkittävästi kasvuyritysten arvoa.

 

4) Case Apollonian Global Capital – sijoittajan näkemys Uplausesta ja sen arvosta

 

OSAKEANTI (19.9.- 19.10.2018) JA KERÄTTÄVIEN VAROJEN KÄYTTÖ

Käynnissä oleva osakeanti on tärkeä osa kasvusuunnitelmaa mahdollistaen lisäinvestoinnit myyntiin ja markkinointiin. Uplause Oy aikoo käyttää osakeannissa kerätyt varat nopeuttaakseen edelleen kasvuaan ja lisätäkseen paikallista läsnäoloaan suurimmalla markkina-alueellaan. Yhtiö perusti kesäkuussa 2018 tytäryhtiön Yhdysvaltoihin ja palkkasi ensimmäiset myyntihenkilöt. Suunnitelmaan kuuluu tytäryhtiön perustaminen Espanjaan, minkä kautta tullaan hoitamaan Etelä-Euroopan ja osittain myös Latinalaisen Amerikan toiminnat. Lisäksi Iso-Britanniaan tullaan palkkaamaan oma edustus.

– Yleisöllä on mahdollisuus merkitä yhtiön uusia äänivaltaisia A-sarjan osakkeita.
– Yhtiön uusia osakkeita tarjotaan annissa enintään 1.230.000 kpl merkintähintaan 1,22 € / osake.

– Osakeannin enimmäismäärä on 1.500.600 €.

– Yhtiön osakkeiden määrä ennen osakeantia on 8.627.750 kpl, joten yhtiön valuaatio ennen osakeantia n. 10.5 miljoonaa euroa.
– Osakeanti koostuu pelkästään uusista osakkeista, eikä mukana ole osakemyyntejä.

– Samanaikaisesti osakeannin kanssa on käynnissä Apollonian Global Capital S.A.S -yhtiön hallinnoimalle rahastolle suunnattu osakeanti (1.643.381 A-sarjan osaketta).

 

RISKIT (huom!)

Yhtiö on startup-vaiheessa oleva kasvuyritys, joten sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä. Riskien toteutuessa sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan tai osittain. Korkea tuottopotentiaali perustuu suurelta osin tulevaisuuden odotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Rahoituskierroksen merkintään liittyy korkeammat riskit kuin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin.