TILT Biotherapeutics Oy on 2013 perustettu helsinkiläinen lääkekehitysyhtiö, joka kehittää uusia hoitoja syövän kiinteisiin kasvaimiin. Vuonna 2018 syöpään kuoli maailmassa yli 9,5 miljoonaa ihmistä. Kiinteät syöpäkasvaimet (eli muut kuin veren syövät) muodostavat yli 90 % kaikista syöpätyypeistä ja hoitokeinoja etenkin levinneisiin kiinteisiin kasvaimiin on rajoitetusti.

 

Teknologia

Yhtiön johtava lääkemolekyyli TILT-123 on onkolyyttinen adenovirus. TILT-123 on kehitetty käytettäväksi syövän hoidossa yhdessä joko immuunivasteen muuntajalääkkeiden tai T-soluhoitojen kanssa. Syövän immunoterapiat pyrkivät aktivoimaan kehon omaa puolustusjärjestelmää tunnistamaan ja tuhoamaan syöpäsolukkoa. 

TILT:in teknologia yhdistää toisiaan tukevia immunoterapiamuotoja: onkolyyttiset virukset tuhoavat itsenäisestikin syöpäsoluja, mutta hoidon optimoimiseksi ne muokataan tuottamaan T-soluterapiaa tai muita immunologisia hoitoja tehostavia sytokiineja. 

Monet suuret lääkeyhtiöt (Big Pharma) ovat viime vuosien aikana aloittaneet yhteistyön yritysten kanssa, jotka kehittävät onkolyyttisiä viruksia lääkkeiksi. Ne siis ennakoivat, että onkolyyttisellä immunoterapialla tulee olemaan tärkeä rooli syövän hoidossa tulevaisuudessa. TILT:in toiminta-ajatus on kehittää onkolyyttisistä viruksista lääkehoitoja, jotka ovat kiinteissä kasvaimissa yhtä tehokkaita tai tehokkaampia kuin uusimmat verisyöpien lääkehoidot.

 

Proof of concept

Eläinkokeissa on saatu 100 % hoitovaste; kaikki syöpäkasvaimet eläimistä on nujerrettu TILT-123:n hiiriversioiden ja immuunivasteen muuntajan yhdistelmällä. Vastaavanlaisia tuloksia ei Yhtiön tietojen mukaan olla saatu minkään muun sellaisen hoidon yhteydessä, jossa on käytetty onkolyytisia viruksia. Kilpailevalla Cavatac–tuotteella saatiin vastaavissa koeasetelmissa vain n. 50 % hoitovaste. Huomioitavaa on, että em. tuotteen kehittänyt yhtiö (Viralytics) myytiin vuonna 2019 Merck lääkejätille 400 miljoonalla dollarilla (USD) siinä vaiheessa, kun em. lääke oli edennyt kliiniseen faasi 2:een.

TILT-123 on testattu myös viranomaisten vaatimissa eläimillä tehtävissä GLP turvallisuus- ja toksikologiakokeissa eikä niissä ole ilmennyt poikkeavuuksia. 

TILT-123 lääkkeestä on tuotettu GMP-vaatimukset täyttävä erä, jolla voidaan toteuttaa ensimmäiset ihmisillä tehtävät tutkimukset. Ensimmäinen faasi 1 kliininen tutkimus TILT-123:lla on saanut tutkimusluvan Tanskassa ja ensimmäisen potilaan hoito on alkamassa. Tutkimuslupa-anomus on jätetty myös Ranskassa ja sen käsittely on käynnissä. 

 

Uniikki alkuvaiheen tutkimus

Yhtiön kilpailijoistaan selkeästi erotteleva tekijä on Akseli Hemmingin kokemus ja vuosina 2007-2012 organisoima kokeellinen onkolyyttisten virusten hoitojakso, ATAP, jonka puitteissa annettiin 821 hoitojaksoa 290 potilaalle 10:llä eri onkolyyttisellä adenoviruksella. Tyypillisesti bioteknologian kehitys alkaa laboratoriosta ja koe-eläimistä, jolloin matka markkinoille ja ihmisiin suoraan käytettävään hoitoon on vielä äärimmäisen pitkä. TILT:in teknologia perustuu 290 henkilöllä jo suoritettuun hoitojaksoon ja ihmisissä tehtyihin havaintoihin, joiden ansiosta TILT:in virus on pystytty paremmin suunnittelemaan ja mikä myös pienentää TILT:in tuotteeseen liittyviä mahdollisia turvallisuusriskejä huomattavasti. Kokeellisia hoitoja edelsi laaja laboratoriotutkimusjakso vuodesta 2000 alkaen. Vastaavaa hoitojaksoa ja kokemusta ei ole alalla kenelläkään muulla, eikä näin ollen millään muulla yhtiöllä ole vastaavaa kokemusta tuotekehityksensä taustalla.

 

Yhteistyö isojen lääkeyhtiöiden kanssa

TILT on aloittanut yhteistyön Merckin ja Pfizerin kanssa. Yhteistyön tavoitteena on selvittää TILT-123 lääkkeen toimintaa ja vaikutuksia, kun sitä annetaan yhdessä avelumabin (immunivasteen muuntajalääke) kanssa. Yhteistyösopimus on Yhtiölle merkittävä, sillä se osoittaa kansainvälisen lääkeyhtiön kiinnostuksen TILT:in teknologiaan ja uskon lääkkeen potentiaaliin yhdistelmäkäytössä. Merckin ja Pfizerin kliiniset tiimit osallistuvat tutkimussuunnitelman ja lääkeviranomaisten vaatimien asiakirjojen laatimiseen.

TILT on solminut lisensointisopimuksen kiinalaisen Biotheus -lääkeyhtiön kanssa. Sopimus koskee TILT-123:n kehitystä ja kaupallistamista suur-Kiinan alueella. Sopimuksen mukaan TILT on oikeutettu saamaan merkittävän etumaksun sekä myöhempiä etappimaksuja, jotka perustuvat lääkkeen kliinisen kehityksen etenemiseen. Etumaksu sekä etappimaksut ovat kokonaisuudessaan yli 50 miljoonaa dollaria, vaikka Kiinan lääkemarkkinat ovat vain noin 10 % maailman lääkemarkkinoista. Lisäksi TILT on oikeutettu tuotteen myyntiin perustuviin rojalteihin sen jälkeen, kun tuote on saanut myyntiluvan Kiinassa. Sopimus on tärkeä TILT:ille sekä taloudellisesti että lääkkeen maailmanlaajuisen kehityksen ja kaupallistamisen kannalta.

 

Tiimin vahvuudet

Yhtiöllä on kokenut hallitus ja alan maailman huippututkijoista koostuva Tieteellinen asiantuntijaneuvosto. Lisäksi TILT:illä on tiivis yhteistyö Helsingin yliopiston tutkijoiden kanssa. Jo pelkästään Yhtiön 10 hengen vakituinen henkilöstö on alallaan erittäin ansioitunutta. Tieteellisestä näkökulmasta TILT onkin globaalissa mittakaavassa erittäin korkealla.

Akseli Hemminki on kirjoittanut 263 ulkopuolisten asiantuntijoiden arvioimaa tieteellistä julkaisua. Hänen julkaisujaan on siteerattu 11902 kertaa tuottaen Hemmingille Hirsch-indeksin 58. Pidetään täysin poikkeuksellisena, että henkilön Hirsch- indeksi on ikää korkeampi, ja sellaisia oli Duodecim lehden tuoreessa selvityksessä Suomessa vain 5. Hemminki on kerännyt kansainvälistä huomiota ja tunnustusta. Hänet valittiin mm. “The Outstanding Young Person of the World” – henkilöksi kansainvälisessä Nuorkauppakamarissa vuonna 2006.

 

Markkina ja exit-skenaariot

Syövän lääkemarkkinat muodostavat suurimman ja nopeimmin kasvavan segmentin lääkemarkkinoilla. Vuosittainen syöpälääkkeiden myynti on yli 120 miljardia dollaria ja kasvuvauhti noin 10 % vuosittain (yleisesti lääkemarkkinoiden kasvu on n. 4 %). Immuunivasteen muuntajalääkkeet ovat jo yltäneet n. 15 miljardin dollarin vuosimyyntiin 2018 (Evaluate Pharma 2019, World Preview 2018) ja niillä on hoidettu yli 200 000 potilasta pelkästään USA:ssa. 

Mahdollisia exit-vaihtoehtoja TILT:ille ovat pörssilistautuminen ja yrityskaupat. Lääkekehityksen alalla yrityskauppojen arvo on usein satoja miljoonia dollareita. Esimerkkejä vastaavista yrityskaupoista ovat mm. vuonna 2011 toteutunut BioVex- yhtiön TVEC -tuotteen myynti ja 2018 toteutunut Viralytics-yhtiön myynti. Amgen osti Biovexin tuotteen faasi 2 jälkeen, faasi 3 juuri alettua. Kaupan etumaksu oli 425 miljoonaa dollaria, mutta kaupan kokonaisarvo oli arviolta noin 1,1 miljardia dollaria. Merck MSD puolestaan osti Viralytics-yhtiön faasi 2 kokeiden jälkeen noin 400 miljoonalla dollarilla. Myös TILT:in hanke on vastaava pienen lääkeyhtiön kehitysprojekti, josta on mahdollista saada markkinoilla vastaava kauppasumma edellyttäen, että kliinisissä tutkimuksissa saavutetaan riittävän hyvät tulokset.

 

Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia

TILT:in takana on merkittävä pääomarahasto, Lifeline Ventures, joka on sijoittanut Yhtiöön yhteensä n. 1,4 miljoonaa euroa ja Lisäksi Lifeline Ventures:illa on vaihtovelkakirjalaina (100.000 euroa), mikä on määrä konvertoida Osakeannin toteutuessa. 

 

Luvut
Osakeannin koko: 1,5 meur minimi,  4 meur maksimi (14,1% omistusta tarjolla)
Yhtiön arvostus osakeannin alkaessa: n. 24,3 meur
Osakkeen hinta: 1,68 €  (äänivaltainen A-sarjan osake)
Merkintäaika: 18.3.2020 – 17.4.2020 (anti täyttyy merkintäjärjestyksessä – ei ylimerkintää)

tiltbio.com 

 

– Mikko Sinivirta

Haluatko lisätietoa kierroksesta? Ole yhteydessä