Paineilman tuotanto on kiinteä osa useimpia teollisia valmistusprosesseja. Paineilmaa käytetään lähes jokaisessa teollisuuslaitoksessa koneiden, työkalujen ja prosessien käyttövoimana sekä materiaalien siirtämiseen eri tavoin.

Globaalisti 10 % teollisuuden sähköstä ja 5 % koko maailman kokonaissähkönkulutuksesta kuluu paineilman tuottamiseen. Teollisuuden kasvu ja jatkuva automaation lisääntyminen kasvattavat paineilman käyttöä 5–7 % vuosittain, ja näin ollen myös sähkön kulutus kasvaa.

Tamturbon tuotteiden keskeisiä asiakassegmenttejä ovat yritykset, jotka tarvitsevat ja haluavat tuotantoonsa öljytöntä paineilmaa ilman mittavia suodatus- ja ilmanpuhdistuskustannuksia. Tällaisia toimialoja ovat mm. ruoka- ja juomateollisuus, paperi- ja selluteollisuus, elektroniikkateollisuus, autoteollisuus, tekstiili- ja lasiteollisuus, kemianteollisuus sekä lääke- ja kosmetiikkateollisuus, jotka kaikki käyttävät prosesseissaan merkittäviä määriä paineilmaa ja joille kaikille paineilman laatu on oman tuotannon laadun kannalta ensiarvoisen tärkeää.

 

Toimialan haasteet

Suurin osa öljyttömästä paineilmasta tuotetaan ns. ”öljyttömällä” ruuvitekniikalla, joka kehitettiin alun perin jo yli 60 vuotta sitten. ”Öljytön” ruuvikompressorikaan ei ole nimestään huolimatta öljytön, vaan sisältää ja kuluttaa kymmeniä litroja öljyä vuosittain – vaikkakin vähemmän kuin öljyvoideltu ruuvikompressori. Ns. ”öljyttömissä ruuvikompressoreissa paineilma ei kuitenkaan normaalisti ole suorassa kosketuksissa öljyn kanssa – tästä nimi ”öljytön” ruuvi. Näin ollen itse paineilma on yleensä suhteellisen öljytöntä, joskin öljyn huohottimesta kompressorihuoneeseen kaasuuntunut öljyhöyry tiivistyykin kompressorin sisällä ja osaltaan heikentää paineilman laatua ja aiheuttaa kustannuksia paineilman jälkikäsittelylaitteistoissa.

Paineilman puhtaus on ehdottoman kriittistä monilla teollisuudenaloilla, mm. niissä prosesseissa, joissa paineilma joutuu kosketuksiin lopputuotteiden kanssa. Perinteisellä teknologialla tuotetun paineilman sisältämä öljy vaurioittaa paineilmakäyttöisiä toimilaitteita, heikentää valmistettavien tuotteiden laatua ja altistaa työntekijät huonolle ilmanlaadulle sekä höyry- ja aerosolimuodossa olevalle mineraaliöljylle. Öljystä paineilman seassa ei ole missään käyttökohteessa hyötyä. Kompressorien jäteöljyn ja suodattimien käsittely aiheuttavat lisäksi merkittävän ympäristökuorman teollisuudessa.

Öljyvoideltuihin verrattuna ”öljyttömät” kompressorit eivät ole läheskään yhtä energiatehokkaita ja energiatehokkuus myös heikkenee nopeasti ruuvielementtien päällysteen kuluessa – usein yli 5 % ensimmäisen 5000 käyttötunnin aikana. Yleensä kaksi kertaa vuodessa tapahtuvat öljyn ja öljysuodattimien vaihdot sekä 4–7 vuoden välein tapahtuva kuluvien ruuvielementtien peruskunnostukset/vaihdot aiheuttavat laitteille merkittävän suuret ylläpitokustannukset. Ruuvielementtien vaihto/pinnoittaminen muine huoltotöineen maksaa yli 50 % uuden laitteen hinnasta.

 

Uniikki teknologia

Tamturbon kompressorin ydintekniikka perustuu aktiivimagneettilaakereihin ja pyörimisnopeudella säädettävään suurnopeusturbotekniikkaan. Suurnopeusmoottorin roottori, ja siihen kiinnitetyt turbosiivekkeet leijuvat magneettikentässä, joten ne eivät voi kulua eivätkä näin ollen tarvitse huoltoa. Tamturbon teknologia on energiatehokasta, ja koska kuluvia osia ei ole, energiatehokkuus säilyy korkeana tuotteen koko elinkaaren. Hyvän energiatehokkuutensa, täyden öljyttömyyden ja lähes huoltovapaan rakenteensa ansiosta Tamturbo Touch-FreeTM -tekniikan elinkaarikustannukset ovat markkinoiden pienimmät ja selkeästi vastaavia vanhoja ”öljyttömiä” kompressoritekniikoita alemmat.

 

Suuri markkinapotentiaali

Vuonna 2018 Tamturbon tavoitettavissa oleva markkinapotentiaali 90–350 kW:n öljyttömille kompressoreille on yhteensä noin 2 miljardia euroa / 13 000 kompressoria vuodessa. Tamturbo on arvioinut tämän markkinan kasvavan 5–7 prosentilla 4–5 miljardiin euroon eli 23 300 yksikköön/vuosi seuraavan 10 vuoden aikana. Tamturbolle relevantin markkinan nopea ja voimakas kasvu johtuvat kasvavasta paineilmamarkkinasta ja paineilmamarkkinan sisällä vielä nopeampaa tahtia kehittyvästä öljyttömän paineilman kysynnän kasvusta sekä öljyttömän paineilmamarkkinan teknologiamurroksesta.

Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia ja kevään 2019 osakeanneissa on sijoitettu reilut 1,5 miljoonaa euroa

Kevään 2019 osakeanneissa on sijoitettu reilut 1,5 miljoonaa euroa, mm. EAKR-Aloitusrahasto Oy (Suomen valtion omistama pääomarahasto) ja KWH-koncernen Ab (suomalainen perheyritys) sijoittivat kukin n. 300.000 euroa eli yhteensä 600.000 euroa. Näin ollen sijoittajilla on nyt mahdollisuus osallistua Osakeantiin samoilla ehdoilla kuin kevään 2019 osakeanneissa on sijoitettu.

 

Tamturbon kompressoritekniikan ainutlaatuiset hyödyt asiakkaalle

Tamturbo Oyj – Markkinointiliite 3/41

 • Pienin elinkaarikustannus, 20 – 30 % “öljyttömiä” kompressoreja alhaisempi
 • 100 %:sti öljytön ilma, ei paineilman kontaminoitumisen riskiä
 • Parempi ja koko kompressorin eliniän pysyvä energiatehokkuus
 • Asiakkaan tuotannon ja lopputuotteen parempi laatu
 • Laaja kapasiteetin säätöalue yhdellä kompressorilla
 • Käytännössä huolloton teknologia
 • Ei huoltokatkoksia, mikä parantaa asiakkaan tuottavuutta
 • Säästöt jätehuollossa, ei öljyjätettä, ei öljyistä kondenssivettä tai öljynerotuskustannuksia
 • Kompakti koko, tilansäästö
 • Pienemmät asennus- ja kuljetuskustannukset
 • Terveysnäkökulmat tuotannon ilmanlaadun parantumisen vuoksi
 • Touch-FreeTM Air-palvelumalli, jossa asiakas maksaa tuotetusta paineilmasta

   

  Toimialan trendit

  Keskipainekompressorien markkina on suuri olemassa oleva markkina, joka kasvaa teollisuuden automatisoitumisen myötä edelleen. Markkinoilla on alkanut teknologiamurros, jonka myötä Tamturbon suurnopeusturboteknologialla on mahdollisuus päästä nopeasti kasvaville öljyttömän paineilman markkinoille ja saavuttaa merkittävä markkina-asema.

   

  Tiimin vahvuudet

  Tamturbon tiimissä yhdistyy ainutlaatuisella tavalla kokemus, innovatiivisuus ja erilaisten toimintamallien etsiminen, systemaattisuus ja joustava, luova toiminta. Tiimin (ja koko Tamturbon tiimin) kehittäminen on ollut koko Tamturbon historian ajan johdon tärkein prioriteetti. Tamturbo onkin onnistunut houkuttelemaan ison joukon kansainvälisen liiketoiminnan ammattilaisia, sekä erittäin osaavan ja kyvykkään teknisen henkilöstön kompressorien tuotekehitykseen, testaamiseen, tuote- ja myynnin tukeen sekä valmistukseen.

   

  Yhtiön liikevaihdon kehitys

  Yhtiön vuoden 2018 tilinpäätöslukujen perusteella Tamturbon vuoden 2018 liikevaihdon (n. 554.000 euroa) kasvu suhteessa vuoden 2017 liikevaihtoon (n. 158.000 euroa) on ollut hyvä.

  Tamturbo tavoittelee vuoteen 2022 mennessä 39,6 miljoonan euron liikevaihtoa.

   

  Exit-skenaariot

  Yhtiön exit-skenaarioita ovat Yhtiön listaaminen, myynti teolliselle ostajalle tai pääomasijoittajalle. Tamturbo tavoittelee listautumisvalmiutta vuoden 2019 loppuun mennessä. 

   

  – Mikko Sinivirta

  Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä