osakeanti ductor

 

 

 

 

 

 

 

Suuri kiitos lukijoille tähänastisista yhteydenotoista ja kommenteista. Pyrin jatkossakin vastaamaan niihin mahdollisimman nopeasti. Sitten Ductoriin:

 

RISKIT (huom!)

Yhtiö on startup-vaiheessa oleva kasvuyritys, joten sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä. Riskien toteutuessa sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan tai osittain. Korkea tuottopotentiaali perustuu suurelta osin tulevaisuuden odotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Rahoituskierroksen merkintään liittyy huomattavasti korkeammat riskit kuin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin.

 

DUCTOR OY

Ductor Oy on 2009 perustettu helsinkiläinen cleantech-alan kasvuyritys, joka on luonut patentoidun teknologian mullistamaan biokaasuteollisuuden markkinoita.

Kunnianosoituksena teknologiastaan Ductor sai vuonna 2015 ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä apurahan erittäin kilpailusta EU:n Horizon 2020 -ohjelmasta. Samana vuonna yhtiö palkittiin kansainvälisten pääomasijoittajien silmien alla arvostetun Global Cleantech Cluster Associationin Later Stage Awards -kilpailun voittajaksi. Kilpailussa menestyneet seulottiin yli 10.000 kohdeyhtiön joukosta.

Palkintoja pokannut teknologia onkin biokaasuteollisuudelle täysin poikkeuksellinen, isoon ongelmaan tarttuva, joka on todistettu testiolosuhteissa toimivaksi ja valmis globaalisti hyödynnettäväksi. Tämä on tuonut mukanaan yhtiöön merkittäviä pääomasijoittajia.

 

NYKYONGELMA

Tänä päivänä suurin osa maapallon energiankulutuksesta katetaan uusiutumattomalla energiantuotannolla. Seurauksena rajalliset luonnonvarat vähenevät ja ilmasto lämpenee.

Maapallolla on järjetön määrä jätemateriaalia (mm. kananlantaa ja ruokajätteitä), joille ei ole olemassa järkevää hyödyllistä käyttökohdetta. Valtavien jätemäärien vuoksi maa-alueet saastuvat ja ympäristö kärsii etenkin vesistöjen osalta. Kananlantajätteen määrän nopea kasvu on johtanut äärimmillään mm. USA:ssa siihen, että kananlannan vastaanotosta jopa maksetaan.

Biokaasu on yksi erinomaisista uusiutuvista energianlähteistä. Ilman julkisia tukia, sen tuotanto ei kuitenkaan ole vielä kannattavaa. Yksi suurimmista kannattavuuden ongelmista biokaasutuotannossa ovat korkeat raaka-ainekustannukset. Tänä päivänä raaka-aineena toimii pääasiassa ravinto(maissi ja bataatti). Jätemateriaalia(kananlantaa tai ruokajätettä) ei olla vielä pystytty hyödyntämään tehokkaasti, koska jätemateriaalin sisältämä typpi pysäyttää kaasun tuotantoprosessin biokaasutehtaassa. Näihin ongelmiin Ductorin kehittämä teknologia tarttuu.

 

RATKAISU

Ductorin mullistavalla teknologialla voidaan poistaa juuri typin ongelma tehtaan prosessissa ja näin käyttää raaka-aineena jätemateriaalia kaasun tuotantoon. Innovaatiolla on valtava merkitys tuotannon nopeuteen sekä raaka-ainekustannuksiin ja sille on olemassa suuri välitön kysyntä. Yhtiön teknologia tuo asiakkaille(biokaasulaitoksille) valtavat hyödyt: raaka-ainekustannusten huomattava alentuminen ja lisämyynnit sivutuotteena syntyvistä lannotteista.

 

MARKKINA JA NYKYTILANNE

Teknologia soveltuu sekä nykyisiin että uusiin biokaasulaitoksiin ja tuotteille on merkittävä globaali markkinapotentiaali. Pelkästään Saksa on rakentanut 8.000 biokaasulaitosta viimeisen kymmenen vuoden aikana ja näistä laitoksista saksalaiset asiantuntijat(Fraunhofer Institute ja Ecoprog GmbH) ovat arvioineet 2.000 laitoksen olevan Ductorin teknologialle soveltuvia.

Yhtiöllä on jo neljä allekirjoitettua toimitussopimusta saksalaisten biokaasulaitosten kanssa ja n. 70 aktiivista asiakasneuvottelua käynnissä eri puolilla maailmaa, yhteisarvoltaan yli 300M€. Rahoituskierroksen pääomien käyttökohde onkin mm. kauppojen toimitus 2018 sekä taseen että organisaation vahvistaminen.

 

EXIT-SKENAARIOT

Yhtiön tavoitteena on vallata nopeasti globaalit biokaasumarkkinat ja kasvaa energiatalouden yhdeksi markkinajohtajaksi seuraavan viiden vuoden aikana. Lähtökohdat tähän tavoitteeseen ovat loistavat, koska suoria kilpailijoita ei ole ja innovaatio halutaan markkinoilla ottaa käyttöön nopeasti.

Viimeisen kuuden kuukauden aikana Ductoria kohtaan on osoitettu kiinnostusta listautumisanteja järjestäviltä tahoilta. Keskustelut kolmen tahon kanssa ovat johtaneet siihen, että yhtiö on julkistanut tavoitteekseen listautua 2018 aikana First North -listalle, mikäli liiketoiminta kehittynyt suunnitelman mukaisesti, listautumismarkkina säilyy edelleen suotuisana ja listautumisarvostus saadaan houkuttelevaksi sekä yhtiölle että nykyisille ja potentiaalisille sijoittajille. Listautumisprosessin käynnistämisen suhteen lopulliset päätökset tehdään H1 2018 aikana.

 

RAHOITUSKIERROS

Ductor Oy:n rahoituskierros toteutetaan vaihtovelkakirjalainana. Sijoittajalla on oikeus ja velvollisuus vaihtaa sijoitettu pääoma sekä kertynyt korko korkeariskisiin kasvuyrityksen osakkeisiin. Ehdoista tarkemmin rahoituskierroksen materiaaleissa.