Toimialan ongelmat

Sekä kuluttajat että kauppaketjut ja brändinomistajat heräsivät 2010-luvulla huomaamaan muovijätteen aiheuttamat ongelmat merissä ja sitä kautta sen aiheuttamat riskit ravintoketjuille. Euroopan komissio on arvioinut maailman meriin päätyvän vuosittain 13 miljoonaa tonnia muovia. WWF:n arvion mukaan jo nyt ihmiset nielevät ja hengittävät 5 g mikromuovia joka viikko. Se vastaa muoviämpärin syömistä kerran vuodessa. Maailmassa valmistettiin vuonna 2018 yhteensä 359 miljoonaa tonnia muovia (plasticseurope.org), josta noin 40 % käytettiin pakkaussovelluksiin. Pakkausmarkkinan haasteena on ollut sellaisten materiaalien puute, joilla voitaisiin nopeasti korvata muovia.

 

Papticin ratkaisu

Paptic Oy (Yhtiö) on vuonna 2015 perustettu VTT:een spin-off yritys, jonka missiona on vastata globaaliin muovijäteongelmaan kehittämällä ja tuomalla markkinoille puupohjaisia vaihtoehtoja muovikalvoille. Papticin tuote on uusi muovia korvaava pakkausmateriaali. Paptic-materiaalit perustuvat puun innovatiiviseen hyödyntämiseen, mahdollistaen sellukuidun käyttöalueen laajentamisen alueille, joilla muovi on dominoinut vuosikymmeniä.

Paptic-materiaalit on kehitetty yhteensopiviksi koko pakkausarvoketjun läpi: pakkausten valmistaja voi hyödyntää nykyisiä laitteistojaan, brändinomistajat ja kauppaketjut voivat siirtyä uusiutuvaan materiaaliin ja samalla parantaa asiakaskokemusta, ja materiaali on käyttöikänsä lopussa kierrätettävissä yhdessä pakkauskartonkien kanssa. Paptic Tringa on ensimmäinen teolliseen tuotantoon viety Paptic-tuoteperhe. Se on ollut markkinoilla vuoden 2018 joulukuusta lähtien ja sitä hyödynnetään mm. ostoskassien, nettikaupan lähetyskuorien ja erilaisten luksuspakkausten valmistuksessa. Paptic Gavia on kuumasaumautuva materiaali, joka tuodaan asteittain markkinoille vuoden 2020 aikana. Gavia on kehitetty yhteensopivaksi muovipakkauslinjojen kanssa ja sen pääkohde on erilaiset tuotepakkaukset. Tuotetta on kehitetty yhteistyössä vaate-, lelu-, pehmopaperi- ja makeisvalmistajien kanssa.

 

Papticin kaksi liiketoimintamallia

Sopimusvalmistusmallissa Paptic ostaa erikoispaperitehtailta vapaata tuotantokapasiteettia ja nämä valmistuskumppanit valmistavat Papticin teknisen ohjeistuksen ja kaupallisten tilausten mukaisesti Paptic-tuotetta. Malli sopii erinomaisesti Papticin ensimmäiseksi kasvuvaiheeksi, koska kumppani ylläpitää sekä raaka-aine- että valmistuotevarastot ja siten mahdollistaa Papticille kevyen pääomarakenteen.

Lisensointiliiketoimintamalli rakentuu Papticin suojaaman valmistusteknologian lisensoimiseen paperinvalmistajille. Yhtiö on kehittänyt omaa ainutlaatuista, resurssitehokasta Paptic-teknologiaa ja siihen perustuvia tuotteita Yhtiön perustamisesta lähtien. Patentoidulla Paptic-teknologialla tarkoitetaan käytännössä resurssitehokasta vaahtoteknologiaa, jossa hyödynnetään vaahtoa veden asemasta paperinvalmistuksessa. Näin saavutetaan hyötyjä, kuten parempi tuotteen tasalaatuisuus ja energiankulutuksen väheneminen.

Papticin lisensointiliiketoimintamallissa Paptic-materiaalin ja materiaalituotteiden valmistusoikeuksia lisensoidaan eri yrityksille ja markkinoille. Lisensointi on pääomatehokas tapa rakentaa Papticin valmistuskapasiteettia. Esimerkkejä yrityksistä, joiden kanssa Paptic käy keskustelua lisensseistä ovat laskevilla markkinoilla toimivat painopapereiden paperinvalmistajat, jotka tarvitsevat uusia tuotteita, ja pakkauspaperin valmistajat. Lisenssiliiketoiminta rakentuu spesifien Paptic-tuotteiden valmistusoikeuksien myöntämiseen, Paptic brändi- ja tuotemerkkilisensseihin, tuotekehitysyhteistyöhön sekä myyntilisensseihin. Yhtiö tulee skaalaamaan teknologian yhteistyössä valitun partnerin kanssa teolliseen mittakaavaan vuoden 2021-2022 aikana ja käynnistämään lisensointiliiketoiminnan vuonna 2022.

 

Liiketoiminnan nykytilanne ja tavoitteet

Yhtiö on käynnistänyt vuoden 2018 lopussa ensimmäisen sopimusvalmistus-kumppanuuden ja tällä hetkellä suorittaa teollisen mittakaavan koeajoja usean potentiaalisen sopimuskumppanin kanssa. Tällä kehitystyöllä Yhtiö varmistaa kapasiteetin ja tuotesortimentin laajentamisen sekä nopean kasvun ilman suuria pääomainvestointeja metsäteollisuuden olemassa olevaa infrastruktuuria hyödyntäen. Tämä ensimmäinen kumppani mahdollistaa Papticille ensimmäisessä vaiheessa noin 6.000 tonnia/vuosi valmistuskapasiteetin ja siten noin 20 miljoonan euron liikevaihtopotentiaalin.

Vuoden 2020 liikevaihdon tavoite on eri kasvuskenaarioiden mukaan 1,2–4,4 miljoonaa euroa. Perusskenaariostrategiassa Paptic tavoittelee sopimusvalmistusliiketoiminnalla 65 miljoonan euron liikevaihtoa vuodelle 2024 ja voimakkaan kasvun strategiassa liikevaihtotavoite on 90 miljoonaa euroa vuodelle 2024.

 

Markkinan koko ja exit-skenaariot

Pakkausmarkkinan koko on globaalisti lähes 800 miljardia euroa, ja joustopakkausmarkkina vastaavasti yli 100 miljardia Euroa. Paptic-materiaalien markkinapotentiaali yksinomaan Euroopassa on todella suuri. Vuonna 2019 metsäteollisuuden ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen johtava konsulttiyritys Pöyry esitti Market Due Diligence raportissaan mm. seuraavia esimerkkejä ja markkina-arvioita tutustuttuaan yksityiskohtaisesti Papticin tuotteisiin ja markkinasovelluksiin:

  • Papticin vähittaiskauppamarkkinaan (retail bags, take away pouches, gift bags) Euroopassa käytetään 555.000 tonnia paperia ja 3 miljoonaa tonnia muovia vuodessa ja nämä markkinat kasvavat. Tästä 5 %:n markkinaosuus vastaa Yhtiölle lähes 500 miljoonan euron liikevaihtoa (Paptic Tringa).
  • Nettikaupan pakkauksille Papticin relevantti Euroopan markkina vastaa 600.000 tonnia Papticin pakkausmateriaalia ja sen ennustetaan kasvavan 9 % vuodessa. Tästä 10 %:n markkinaosuus vastaa lähes 200 miljoonan euron liikevaihtoa (Paptic Tringa).
  • Tuotepakkauksissa, esimerkiksi pehmopapereiden pakkausten Papticille relevantin markkinan koko Euroopassa on 250.000 tonnia. Sen ennustetaan kasvavan 2,5 % vuodessa. Tästä 20 %:n markkinaosuus vastaa yli 200 miljoonan euron liikevaihtoa (Paptic Gavia).
  • Lelu- ja kulutuselektroniikkatuotteiden pakkausmarkkinan Papticille relevantin markkinan koko Euroopassa on 230.000 tonnia pakkausmateriaalia ja sen ennustetaan kasvavan 3 % vuodessa. Erittäin maltillinen 5 %:n markkinaosuus tavoite vastaa 50 miljoonan euron liikevaihtoa (Paptic Gavia).

Yhtiö on huolellisesti arvioinut useita vaihtoehtoisia exit-skenaarioita, joissa Paptic-liiketoiminta ja -teknologia voidaan myydä kokonaisuutena tai osina. Todennäköisimmät skenaariot voidaan jakaa a) sopimusvalmistuksen exitiin teolliselle ostajalle, b) koko Yhtiön teknologian myyntiin joko pääomasijoittajalle tai teolliselle ostajalle tai c) Yhtiön listaaminen.

 

Tiimin vahvuudet ja merkittävät sijoittajat konvertoivat vaihtovelkakirjalainoja osakkeiksi Osakeannin yhteydessä

Papticin johtoryhmän jäsenet omaavat pitkän kokemuksen metsä- ja pakkausteollisuuden eri johto- ja asiantuntijatehtävistä. Heillä on vankka kokemus pakkausmarkkinoista, valmistusprosesseista ja -teknologioista ja heistä monet ovat johtaneet kansainvälisiä tiimejä ja organisaatioita.

Yhtiön pääomasijoittajat ovat sijoittaneet Yhtiöön merkittäviä summia pääomaa. Yhteensä Yhtiöön on sijoitettu oman pääoman ehtoisena rahoituksena (osakeannit ja pääomalainat) noin 6,8 miljoonaa euroa. Yhtiön suurimmat julkistetut rahoittajat ovat VTT Ventures Oy, Besodos Investors, Fiber Holding AG ja Charlotta Björnberg-Paul. Yhtiön liikkeellelaskemaa vaihtovelkakirjalainaa on merkitty yhteensä 1.012.437,30 eurolla. Mikäli Osakeannissa ja sen yhteydessä järjestettävässä Private placement -osakeannissa saatavien merkintöjen yhteismäärä ylittää 1.000.000 euroa, vaihtovelkakirjalainan haltijoilla on velvollisuus muuntaa lainaosuutensa Yhtiön osakkeiksi 1,00 euron osakekohtaisella hinnalla.

 

Osakeannin lukuja
Osakkeen hinta: 1,0 €  (äänivaltainen osake)
Osakeannin koko: 1,0 meur minimi,  5 meur maksimi (18,3% omistusta tarjolla)
Yhtiön arvostus osakeannin alkaessa: n. 20 meur
Merkintäaika: 22.4.-29.5. (anti täytetään merkintäjärjestyksessä – ei ylimerkintää)

 

Linkkejä 

Paptic: not paper, not plastic, but a biodegradable alternative?

Uusiutuva, kestävä ja kierrätettävä materiaali, joka korvaa paperia ja muovia

www.Paptic.com

 

– Mikko Sinivirta

Haluatko lisätietoa kierroksesta? Ole yhteydessä