(huom! anti keskeytetään mikäli merkitään täyteen ennen eräpäivää)

 

Tervehdys lukijoille!

Tämän vuoden ensimmäisessä yhtiöesittelyssä kuopiolainen vuonna 2007 perustettu terveysteknologia yhtiö NewIcon Oy. Blogin kirjoittajana jatkaa Mikko Sinivirta, Jaakko Jääskelän siirryttyä uusiin tehtäviin.

 

NewIcon Oy

NewIcon Oy on vuonna 2007 perustettu terveysteknologiayhtiö, joka automatisoi apteekkien lääkevarastot sekä sairaaloiden lääkehuollon sisälogistiikan. Yhtiö on avannut useita kansainvälisiä markkinoita ja kasvatti viime tilikaudella liikevaihtoaan yli 65% (vuoden 2018 tilintarkastamattomien lukujen perusteella liikevaihdon, n. 7,3 M euroa kasvu suhteessa vuoden 2017 liikevaihtoon n. 4,4 M euroa). Liikevaihdon odotetaan kasvavan vuonna 2019 jo noin 10 miljoonaan euroon ja jatkaen siitä kasvuaan vuoteen 2024 mennessä yli 60 miljoonaan euroon. Merkittävää kasvua odotetaan Kiinan markkinasta 2018 perustetun yhteisyrityksen kautta.

 

Toimialan haasteet

Sekä kuluttaja- että sairaala-apteekeissa suuri osa henkilöstön työajasta kuluu saapuneiden tavaroiden vastaanottoon ja hyllyttämiseen ja asiakkaalle menevien tuotteiden keräilemiseen. Keräilyvirheitä sattuu ja välillä asiakas saa vahingossa väärän lääkepaketin. Lääkevarasto sitoo myös valtavasti pääomaa ja lääkehävikkiä syntyy tuotteiden vanhenemisesta.

Useat suonensisäisesti (i.v.) annettavat lääkkeet, kuten antibiootit, täytyy saattaa käyttökuntoon ennen niiden antamista. Perinteisesti tämä käyttökuntoon saattaminen tehdään osastoilla, jolloin hoitajat ja farmaseutit altistuvat itse lääkeaineille sekä raskaille ja toistuville ranne- ja hartialiikkeille aiheuttaen rasitusvammoja.

Lääkitysvirheet on suuri ongelma kaikkialla maailmalla. Lääkkeitä annostellaan väärin, jaetaan väärään aikaan, väärille potilaille ja väärin käyttöohjein. Virheet ovat inhimillisiä ja asiaa on tutkittu paljon: Suomalaisissa sairaaloissa ilmoitetuista potilasturvallisuutta vaarantavista tapahtumista noin 40 % liittyy lääkitysvirheisiin (Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin turvallisuusraportti 2015; Annina Lääkkölä & Hannamari Poutanen. HaiPro-Vaaratapahtumien raportointijärjestelmä. Hoitohenkilökunnan ja osastosihteerien kokemuksia HaiPro:n käytöstä Länsi-Pohjan keskussairaalan operatiivisella tulosalueella. Opinnäytetetyö Kemi Tornion ammattikorkeakoulu 2013).

 

NewIconin tarjoaman palvelun hyöty asiakkaille

Lääkelogistiikan digitalisoinnilla ja automatisoinnilla saavutetaan todistetusti merkittäviä suoria kustannussäästöjä sairaaloissa ja apteekeissa. Ne vähentävät työvoiman tarvetta, pienentävät varastoihin sitoutunutta pääomaa, lääkehävikkiä sekä käsin tehtävää dokumentaatioita.

Epäsuorasti säästöjä saadaan myös lääkitysvirheiden vähenemisestä seuraavan paremman potilasturvallisuuden kautta. Myös työturvallisuuden paraneminen lisää tuottavuutta ja tuo säästöjä, kun monet toimitusprosessin terveydenhuollon ammattilaisille riskialttiit ja kuormittavat työvaiheet vältetään. Aikaansaadut säästöt työvoimassa voidaan puolestaan kohdentaa asiakas- tai hoitotyöhön, jolloin palvelun laatu paranee.

 

Suuri markkinapotentiaali

Lääkehuollon automaation järjestelmien ja laitteiden markkinan on ennustettu kasvavan merkittävästi vuoteen 2025 mennessä, ollen vuonna 2018 5,5 miljardia euroa ja 2025 jo 9 miljardia euroa (Global Pharmacy Automation Systems Market 2017-2025 by End-user, Product and Region June 2018 GMD). Kokonaismarkkinasta ennustetaan silloinkin olevan vasta alle 10 % automatisoitu.

 

Yhtiön tilaus- ja tarjouskanta

31.12.2018 päättyneen tilikauden jälkeen NewIcon Oy:n tulouttamaton tilauskanta oli 3,9 miljoonaa euroa ja se on tämän jälkeen vahvistunut uusilla tilauksilla tammikuun aikana 420 tuhannella eurolla.

Kokonaisuudessaan Yhtiön tarjouskanta Sijoitusmuistion päivämääränä ulkomailla on 3,2 miljoonaa ja kotimaassa 3,8 miljoonaa euroa, joista tilauspäätösten ja toimitusten ennustetaan toteutuvaksi pääosin vuosien 2019-2020 aikana. Kokonaisuudessaan Yhtiön seuraama prospektien ja liidien arvo (sisältäen mm. edellä mainitun tarjouskannan sekä arvion puitesopimusten arvosta) on 54M euroa Sijoitusmuistion päivämääränä.

 

Liikevaihto- ja tulostavoitteet

 

Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia

Yhtiöön ovat aikaisemmin sijoittaneet Suomen Teollisuussijoitus Oy (Tesi), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Kiinalainen Highlight Health Investment Limited yhteensä noin 6,8 miljoonaa euroa.

 

Tiimin vahvuudet

NewIconin hallitus ja johto muodostavat yhdessä motivoituneen ja kasvuun sitoutuneen asiantuntijaryhmän yrityksen kasvun tueksi. Vuosien yhteenlaskettu kokemus kansainvälisten kasvuyritysten johtamisesta sekä strategiatyöstä, organisaation kehittämisestä, strategian täytäntöönpanosta, myynnin ja myyntikanavien kehittämisestä sekä yritys- ja rahoitusjärjestelyistä on huomattava. Lisäksi johdon vahvuutena on poikkeuksellisen laaja-alainen ymmärrys lääkehuollon prosesseista sekä teollisen robotiikan ja automaation mahdollisuuksien soveltamisesta. NewIconin avainhenkilöillä on merkittävää erityisosaamista mm. erilaisista ohjelmistokehityksen tekniikoista ja tietojärjestelmistä, mekaniikkasuunnittelun ja robotiikan sovelluksista sekä vahvaa osaamista tuotekehitysprojektien menestyksekkäässä läpiviemisessä.

TJ Ossi Parviainen on Yhtiön perustaja, joka on ennen Yhtiön perustamista toiminut vuodesta 1992 alkaen teollisuusautomaation projektitoimituksia tarjonneen Innocomp Automaatio Oy:n toimitusjohtajana.

HPJ Mikko Suonenlahdella on yli 35 vuoden kokemus nopeasti kasvavista teknologiayrityksistä. Hän on toiminut vuodesta 1995 alkaen pääomasijoittajana Suomessa ja USA:ssa ja on vetänyt VC-rahastoille sijoituskierrokset 14 yritykseen. Nämä yritykset ovat hakeneet sijoituksia yhteensä n. 300M euroa ja ne on realisoitu n. 1 MRD euroon. Kaksi näistä yrityksistä on listautunut Nasdaq USA:han ja kaksi suomalaista yritystä on realisoitu kaksikymmentäkertaisella tuotolla.

 

Exit-skenaariot

Yhtiön näkemyksen mukaan todennäköisyys sille, että Yhtiössä toteutetaan exit muutaman vuoden sisällä, on suuri. Toimialalla tapahtuu tyypillisesti hyvin paljon yrityskauppoja ja kauppahinnat ovat suuria. Yhtiön johdolla, hallituksella sekä pääomistajilla on vahvaa osaamista ja kokemusta aikaisemmista yrityskaupoista.

Mahdollisia exit-skenaarioita ovat Yhtiön näkemyksen mukaan esimerkiksi listautuminen pörssiin tai myynti suuryritykselle, jonka strategiaa ollaan laajentamassa terveysteknologian alalle tai jonka nykyiselle toiminnalle NewIconin osaaminen ja tuotteet tuovat synergiaa tai muuta etua. Tämän kaltaista kiinnostusta NewIconin tuotteisiin ja itse NewIconiin on jo nyt herännyt kansainvälisesti.

 

Patentit

Yhtiöllä on jo kahdeksan patenttia ja yksi hyödyllisyysmalli. Lisäksi Yhtiöllä on patenttihakemuksia Suomessa, PCT- järjestelmässä, USA:ssa, Euroopan maiden kansallisissa virastoissa sekä Euroopan patenttivirastossa

 

 

– Mikko Sinivirta

Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä