Toimialan ongelmat ja alan trendit

Terveydenhuoltoon on kohdistunut merkittäviä muutospaineita viime vuosien aikana ja alan siirtyminen digitaalisten ratkaisujen laajempaan hyödyntämiseen on ollut selvää. Useat tahot ovatkin nostaneet etälääketieteen (telehealth) yhdeksi suurimmista trendeistä vuodelle 2020 (mm. Forbes 2020: Telehealth will gain mainstream adoption in the overall mix of healthcare services and will expand beyond the current focus on chronic conditions / 5 Reasons Why Telehealth Is Here To Stay (COVID-19 And Beyond)).

Vuoden 2020 koronapandemia on voimakkaasti nopeuttanut muutosta pakottaen monet toimijat nopeaan digiloikkaan. Pandemia on toiminut vahvana “katalyyttinä” tuoden etälääketieteen palvelujen hyödyt selviksi ja nopeuttanut uusien ratkaisujen omaksuntaa. Vielä alkuvuodesta monet toimijat vasta pohtivat uuden teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksia ja suunnittelivat projekteja tulevaisuuteen, mutta koronavirus nosti tarpeen välttämättömäksi ja akuutiksi. Terveydenhoitoyksiköt hyötyvät paitsi paremmilla hoitotuloksilla, myös saavuttamillaan säästöillä.

 

Yhtiön ratkaisu

Medixine kehittää, markkinoi ja myy etälääketieteen (telehealth) kokonaisvaltaista alustaratkaisua. Ratkaisulla lääketieteen ammattilaiset saavat käyttöönsa kaikki työkalut, joita nykyaikainen etähoito vaatii. Ammattilaiset voivat ratkaisun avulla hoitaa kaiken viestinnän ja etävastaanotot potilaiden kanssa. He voivat myös seurata potilaiden tilaa kotona etämonitoroinnin avulla ja hyödyntää ratkaisun monipuolisia ominaisuuksia minkä tahansa sairauden tai tilan kanssa. Yhtiön ratkaisu perustuu omaan teknologiaan, sitä voidaan käyttää kaikilla yleisimmillä päätelaitteilla ja tarjota asiakkaille niin modernista pilvestä kuin omana asiakaskohtaisena asennuksena (onpremise/private cloud).

 

Yhtiö on saanut useita merkittäviä kansainvälisiä asiakkaita 

Yhtiö on todistanut tuotteensa toimivuuden usean merkittävän ulkomaisen asiakkaan kanssa ja sen sopimuksien piirissä on 2,5 miljoonaa loppukäyttäjää. Tuote on käytössä kuudessa maassa, mm. Suomessa, Tanskassa, UK:ssa ja Espanjassa.

Medixine on saavuttanut viime vuosina useita merkittäviä kansainvälisiä asiakkuuksia eri segmenteistä. Merkittäviä asiakkaita ovat Nestle Health Sciences / Vitaflo, YTHS, NHS, Aetna, Linde, IEM sekä sairaala-alueita Tanskassa. Yhtiöllä on erinomainen asiakastyytyväisyys. Asiakastyytyväisyys on keskimäärin yli 95 % ja lähes 100 % olemassa olevista asiakkaista jatkaa vuosisopimustaan vuodesta toiseen. Yhtiö on todistanut liiketoimintamallinsa ja tuotteidensa toimivuuden merkittävien kansainvälisten asiakkaiden ottaessa tuotteen käyttöönsä. Yhtiön sales pipelinen kokonaisarvo on 6,0 M€ 1.8.2020 ja Yhtiöllä on allekirjoitettuja sopimuksia jo 6,0 M€ arvosta seuraavalle kymmenelle vuodelle.

 

Covid-19 -pandemia ja Medixinen ajoitus

Covid-19 -pandemia on tuonut epävarmuutta vuoden 2020 liikevaihtoon suurten asiakkaiden lykätessä projekteja ja keskittyessä potilaiden kliiniseen hoitoon. Yhtään projektia ei kuitenkaan ole keskeytynyt ja pahimmillaan projektit siirtyvät vuoden 2021 alkuun. Samalla kun yksittäisten projektien siirtyminen on aiheuttanut epävarmuutta, on kokonaisvaikutus liiketoiminnan näkymille erittäin positiivinen. 

Pandemia on lisännyt etälääketieteen ratkaisujen käyttöä huomattavasti ja pakottanut palveluiden tuottajat hakemaan uusia ja moderneja ratkaisuja. Medixinellä on huomattava määrä sopimusneuvotteluja menossa ja liikevaihdon kasvun ennustetaan olevan nopeaa, tosin realisoituvan vuoden 2020 lopussa tai 2021 aikana.

Yhtiön viimeisen 20 vuoden kehityksen tuloksena syntynyt tuote vastaa juuri nyt markkinoiden voimakkaaseen kysyntään. Tuote tukee asiakastarpeita ja antaa uniikin kilpailuasetelman. Koronavirusspesifit ratkaisut jäävät taka-alalle ja valmiit tuotantokypsät skaalautuvat ratkaisut vakiinnuttavat asemansa.

 

Medixinen markkina ja liikevaihtotavoitteet

Euroopan etälääketieteen (telehealth) markkinoiden on ennustettu kasvavan vuoden 2019 USD 9,93 miljardista USD 19,2 miljardiin 14,1 % vuosittaisen kasvun vauhdilla (Europe Telemedicine Market Analysis 2019 – 2024, Market Data Foroceast, elokuu 2019). Koronavirus on kuitenkin vaikuttanut kasvuun ja toteutuvat luvut voivat olla huomattavasti suuremmat. Euroopan etälääketieteen markkinat ovat erittäin voimakkaassa nousussa ja Medixinellä on todellinen mahdollisuus varmistaa merkittävä markkinaosuus lyhyessä ajassa.

 

Exit-skenaariot

Yhtiön pääosakkeenomistajien tavoitteena on ollut kasvattaa liiketoimintaa ja arviolta vuoden 2022 loppuun mennessä tehdä exit siten, että kaikki osakkeenomistajat pääsevät myymään omaa omistusosuuttaan vastaavan osuuden. Nykyinen markkinatilanne voi avata mahdollisuuden nopeammallekin exitille isojen toimijoiden pyrkiessä terveydenhuollon digimarkkinoille mahdollisimman nopeasti. Todennäköisimpänä exitin toteutumistapana Yhtiö pitää Yhtiön myyntiä suurelle kansainväliselle toimijalle, joka haluaa nopeasti ottaa markkinaosuutta etälääketieteen ratkaisuissa.

Exit-tilanteessa Yhtiön pääosakkeenomistajat odottavat valuaatiota tasolla 6-10 kertaa vuosittainen liikevaihto toistuvaislaskutuksen osalta, mikä on tyypillinen SaaS-yrityksen arvo. Esimerkkinä jos Yhtiön vuosittainen liikevaihto toistettavilla lisenssisopimuksilla saavuttaa tason 10 M€, on markkinoilta mahdollisesti saatava arvostustaso 60 M€:n ja 100 M€:n välillä. Markkinatilanne voi mahdollistaa korkeammatkin kertoimet.

 

Tiimin vahvuudet

Osa Medixinen tiimistä on ollut koossa jo vuodesta 2000 ja keskimäärin Medixinen 16 kokopäiväistä työntekijää on toiminut yrityksessä yli yhdeksän vuotta. Medixinessä on yhteensä yli sadan vuoden kokemus digitaalisesta terveydenhuollosta. Yhtiön toimitusjohtaja Lasse Rousi tuo yritykseen uusimman osaamisen digitaalisen

terveydenhuolln markkinoilta ja kansainvälisen liiketoiminan johtamisesta. Rousi on toiminut ennen Yhtiöön siirtymistä CGI:n terveydenhuollon digitaalisten ratkaisujen liiketoiminnan johtajana. Yhtiön johtoryhmän ja hallituksen jäsenet ovat kokeneita johtajia. Heillä on vankka kokemus ohjelmisto- ja mobiiliteknologioista ja heistä monet ovat johtaneet laajoja kansainvälisiä tiimejä.

 

– Mikko Sinivirta

Haluatko lisätietoa kierroksesta? Ole yhteydessä