(huom! anti keskeytetään mikäli merkitään täyteen ennen eräpäivää)

Karsa Oy on tuomassa markkinoille käänteentekevän menetelmän räjähteiden tunnistamiseen lentorahdista, jolla saavutetaan huomattavia kustannussäästöjä sekä parannetaan lentoturvalisuutta huomattavasti. Uusi teknologia kykenee “haistamaan” räjähteet erittäin luotettavasti.

Karsa on vuonna 2016 perustettu Helsingin yliopiston spinoff-yritys, joka sai pian perustamisensa jälkeen omistajikseen kansainvälisiä teollisuuskumppaneita ja pääomasijoitusyhtiö Lifeline Ventures:in.

 

MARKKINAONGELMA

Terrorismi ja sen uhka on lisääntynyt, jonka johdosta mm. lentoliikenteen turvallisuusmääräyksiä on tiukennettu rajusti. Tämä on johtanut kustannusten kasvuun lentorahdin käsittelyssä. Laajemmin rajaturvallisuudessa myös huumekauppa ja muu salakuljetus ovat isoja ongelmia. Turvatarkastukset ovat hitaita, työläitä ja kalliita.

Tällä hetkellä ei ole olemassa tehokasta ratkaisua räjähdysaineiden havaitsemiseen rahdista. Esimerkiksi lentorahti tulee kentälle suurissa konteissa, mutta ennen koneeseen siirtoa se täytyy käytännössä purkaa ja tutkia kuormalava kerrallaan röntgenläpivalaisun avulla. Röntgensäde ei kuitenkaan erota maapähkinävoita räjähdeaineesta, joten lisäksi joudutaan käyttämään koiria ja tekemään pistokokeita. Prosessi on todella aikaavievä ja vaatii paljon henkilökuntaa – aika ajoin sattuu myös vääriä hälytyksiä jotka aiheuttavat lisäkustannuksia. Kaikkea rahtia ei ehditä avamaan.

 

RATKAISU

Karsan ratkaisu on markkinoiden herkin mittausteknologia, joka “haistaa” räjähdeaineet ilmasta. Karsan kehittämä ScentHound laite mahdollistaa kokonaisen rahtikontin tarkastuksen kerralla. Ilmanäyte imetään kerääjän pillillä rahtikontin ovenraosta, jonka jälkeen laite sekä analysoi että tulkitsee tulokset n. 30 sekunnissa. Teknologia on ennennäkemättömän tarkka: se havaitsee räjähteet nanogrammatasolla (yksi räjähteestä lähtöisin oleva molekyyli tunnistetaan 10 potenssiin 15 ilmamolekyylin joukosta = hiuksen halkaisija / etäisyys aurinkoon). Asiakkaalle uusi menetelmä merkitsee 60-80% kustannussäästöä – se on nopea ja helppo käyttää ilman erikoiskoulutusta. Teknologian tarkkuus myös lopettaa väärät hälytykset.

Teknologian taustalla on Helsingin Yliopiston pitkäaikainen huippututkimus professori Markku Kulmala johdolla. Kulmalaa pidetään maailman johtavana ilmakehätieteiden tutkijana ja Nobelin palkinnon kandidaattina. ScentHound-tuotteen asiakkaina ovat lentoyhtiöt ja lentorahdin käsittelijät kuten Swissport. Jatkossa laitteiden huoltoliiketoiminnasta saatetaan siis saada merkittävää lisätuloa.

 

MARKKINAPOTENTIAALI

Sijoituskohteena Karsan tekee nyt erityisen kiinnostavaksi se, että EU on tammikuussa asetettanut uuden säädöksen, joka mahdollistaa lentorahdin tarkastuksen ilmanäyteanalyysista. Seuraavaksi säädökseen perustuva standardi pyritään saamaan valmiiksi 2020. Karsa osallistuu standardin sekä sen läpäisytestin valmisteluun. Kaiken Karsan hallussa olevan tiedon valossa ScentHound L on herkin olemassa oleva teknologia laajakirjoiseen räjähdehöyryjen havaitsemiseen. ScentHoundin myynti päämarkkinalle on tarkoitus aloittaa 2021.

Myös USA:n markkinan odotetaan aukeavan nopeasti, koska heidän lentorahdista vastaava viranomainen TSA on pyrkinyt luomaan EU:n kanssa yhtenevät standardit. Karsan hallituksessa Mark Laustra on yksi johtavia lentoturvallisuusasiantuntijiota. Hän on antanut Yhdysvaltain senaatille lausunnon lentoturvallisuuden tilasta. 

Lentorahdin valvonta on suuri ja kasvava markkina, vuonna 2023 arviolta 794M$. ScentHound -tuotetta voidaan toki soveltaa myös maa- ja merirahdin käsittelyyn, joka kasvattaa markkinaa entisestään.

Exit voi nopeimmillaan tapahtua heti kun ScentHound läpäisee uuden standardin. Tällä hetkellä Karsalla on toimiva laboratoriotestattu ­prototyyppi.

 

POTENTIAALI – muut tuotteet

Karsan tuoteportfoliosta löytyy myös muita tuotteita, jotka laajentavat markkinapotentiaalin valtavaan siiviiliturvallisuus- ja hätätilasegmenttiin, joka on kooltaan 742MRD$ vuonna 2023. Tähän segmenttiin Karsalla on jo Helsinki-Vantaalla testattu K1000-prototyyppi matkalaukkujen tarkistamiseen räjähteiden varalta sekä nykyisiä pyyhkäisy-tarkastus-laitteita tarkempi TraceHound. Kaikkein mielenkiintoisin tuote on EU-rahoituksella kehitettävä liikkuva UCTIL-valvontayksikkö, joka voitti Slushissa 2018 Bosch:n Smart city security solutions -kilpailun. Tämä pakettiautoon sijoitettava yksikkö mahdollistaa kokonaisten kaupunkialueiden epäilyttävien “hajujen” monitoroinnin ja pommin löytämisen jo silloin kun sitä aletaan rakentaa.
UCTIL haistaa myös huumelaboratoriot tai vaaralliset kemikaalivuodot.  

Tällainen tuotekehitysputki lisää entisestään Karsan kiinnostavuutta.

Lisäksi Karsa teki jo viime vuonna 840k liikevaihdon ilmakehätutkimukseen suunnatulla Tarkka-TOF-tuotteellaan, jota käytetään mm. Euroopan ydintutkimuslaitoksen kokeissa ja jolle on jatkossa kasvava kysyntä mm. ilmastonmuutokseen liittyvässä tutkimuksessa.

 

TIIMI

­Mikko Sipilä. Useasti palkittu ilmakehätutkimusten professori, jonka julkaisuihin on viitattu yli 7000 kertaa ja kuuluu geofyysikoiden maailman top 1%.

TJ, Hans­Jürg Jost. Sveitsiläinen Bernin YO:sta väitellyt tohtori, joka työskenteli kymmene vuotta Nasalla ilmakehätutkimuksen parissa. Myi Piilaaksosta edellisen firmansa Thermo Fischerille.

­ HJ, Doug Worsnop. Kemian tohtorintutkinto Harvardista. Useita palkintoja tieteen teosta ja on julkaissut yli 500 tieteellistä artikkelia. Aerodyne Researchin varapääjohtaja, kehittänyt mittausteknologiaa Kulmalan kanssa.

­ HJ, Mark Laustra. Tunnettu lentoturvallisuuden sääntelyn asiantuntija, joka on ollut monesti kuultavana Yhdysvaltain kongressissa sekä mediassa (mm. CNN, Fox News, CNBC). On antanut Yhdysvaltain senaatille lausunnon lentoturvallisuuden tilasta ja on tehnyt paljon yhteistyötä USA:n kotimaan turvallisuusosaston kanssa. Laustra on ollut viimeiset kolme kautta puheenjohtajan koalitiossa, joka toimii turvallisuusalan laitevalmistajien yhteisenä äänitorvena liittovaltion hallitukselle. Omaa laajan kokemuksen myös liiketoimintastrategian kehittämisestä turvallisuusalan johtaville yrityksille.

HP, Juha Lindfors. Pääoma­sijoitusyhtiö EQT:n entinen osakas ja Suomen liiketoimintojen johtaja. Nykyinen Lifeline Venturesin osakas.

 

RAHOITUSTILANTEESTA

Rahaa haetaan nyt päätuotteen ScentHoundin lopulliseen kehitykseen ja myynnin viemiseen Euroopan markkinoille.

 • Helsingin yliopisto tutkimustyö / Business Finland / prof. Markku Kulmala & Mikko Sipilä
 • Tekeslaina 800k€ + 900k€ haussa
 • 2018 liikevaihto 840k€ / burn rate 50k€ / 7 hlö töissä
 • 2021 kassavirtapositiivinen / liikevaihto 7M€ / tulos +420k€

 

SIJOITTAJAT

 • Lifeline Ventures 300k€ + nyt 100k€ (osakeannin yhteydessä)
 • Helsingin yliopisto 200k€ + ?
 • Tofwerk Ag. 150k€ + nyt 40k€
 • Aerodyne Inc. 150k€ (prof. Worsnop + nyt 20k€)

 

MIKSI SIJOITTAA KARSAAN?

 • Supertutkimus yhdistettynä selkeään kaupallistamissuunnitelmaan
 • Markkinan koko: lentorahti: 800M€ / siviiliturvallisuus ja hätätila: 742MRD€
 • Asiakashyödyt: 60-80% kustannussäästö, helppokäyttöisyys, luotettavuus
 • Ajoitus – uusi EU-säädös ja standardi
 • Exit potentiaali – pre-money arvostus vain 5,7M€

 

MUUTA

 • Lähiaikojen suurimpana riskinä yhtiö pitää EU-standardin viivästymistä.
 • Kolme patenttiperhettä, useita kansainvälisiä patentteja ja useita hakemuksia
 • Karsalla on hyvä maine räjähteiden havaitsemiseen keskittyvissä viranomaisorganisaatioissa – voittanut kaksi tutkimus­ ja tuotekehityssopimusta valtiollisten toimijoiden kanssa Euroopassa.
 • Karsaa on pyydetty useiden valtioiden viranomaisten toimesta esittelemään ja testaamaan teknologiaansa.
 • Teknologiaa on esitelty Forbes­lehdessä (2016).

 

ANNIN TIEDOT

 • Kierroksen minimikoko 1,1M€
 • Kierroksen maksimikoko ­2,1M€
 • Etuoikeutettu äänivaltainen osake
 • Osakkeen kappalehinta 1,00€
 • Minimisijoitus 6.000€, 2.000€ korotukset
 • Netin kautta mahdollisuus tehdä 1.000€ sijoituksia
 • Yhtion valuaatio ennen antia 5,76M€

 

– Mikko Sinivirta

Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä