(huom! anti keskeytetään mikäli merkitään täyteen ennen eräpäivää)

Yhtiön kotisivut/verkkokauppa: https://www.itspure.com/

 

IT’S PURE OY

Osalle teistä varmasti entuudestaan tuttu It’s Pure on puhtaampaan ja reilumpaan elintarvikemyyntiin keskittyvä ketju, aiemmalta nimeltään Punnitse & Säästä. Se tarjoaa tuotteita omissa myymälöissään, franchising-myymälöissä sekä kasvavassa verkkokaupassa. Tällä hetkellä Suomessa 16 paikkakunnalla 26 myymälää, jakaantuen 13 It’s Pure -myymälään 13 Punnitse & Säästä -myymälään.

Ketjussa on käynnissä merkittävä muutosprosessi ja lyhyen ajan sisällä on avattu useita It’s Pure -myymälöitä ja suljettu tai siirretty vanhoja Punnitse & Säästä -myymälöitä paremmille liikepaikoille. (Tästä muutosprosessista tarkka kuvaus sijoitusmuistiossa) Yhtiö on valmis aloittamaan toiminnan skaalaamisen yhtiön muutosprosessin jälkeen.

It’s Puren liiketoiminnassa yhdistyy eettisyys, luonnonmukaisuus, iso markkinakasvu ja hyvä kannattavuus:

 1. Lisäaineettomien elintarvikkeiden kysyntä kasvaa markkinasta riippuen kymmeniä prosentteja vuodessa.
 2. Elintarvikkeiden verkkokauppa kasvaa todella nopeasti, vaikka Suomi onkin kaukana naapurimaiden takana.
 3. Franchising-liiketoiminta on parhaimmillaan todella kannattavaa ja skaalautuvaa, sillä siihen ei sitoudu juurikaan yhtiön omia pääomia.

 

YHTIÖ SIJOITUSMAHDOLLISUUTENA

Yhtiö toimii erittäin kasvavalla markkinalla, mikä antaa It’s Pure Oy:lle mahdollisuuden ripeään kasvuun ja tuloksen parantamiseen.

Mielenkiintoinen kohde juuri nyt, koska:

 • Yhtiö toimii lisäaineettomien elintarvikkeiden alueella, joka on voimakkaassa globaalissa kasvussa.
 • Elintarvikkeiden, ja erityisesti hyvin säilyvien kuivaelintarvikkeiden ja tukkutoimitusten, verkkomyynti kehittyy voimakkaasti ja on toistuvaa.
 • Yhtiön huolella kehitetty, suojattu tuotemerkki (It’s Pure, itspure.com) mahdollistaa menestyksekkään kansainvälistymissuunnitelman toteuttamisen.

 

YHTIÖN KASVUSTRATEGIA

It’s Pure tulee keskittymään tulevan vuoden aikana kotimaan markkinaan kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella, joilla kaikilla on aggressiivinen kasvustrategia. Omien myymälöiden kasvutavoitteet ovat kolmen yrityksen liiketoiminta-alueen tavoitteista maltillisimmat, sillä It’s Puren tavoitteena on lisätä omien myymälöiden määrää maltillisesti ja kasvu tulee lähinnä olemassa olevien myymälöiden kehittämisestä. Omien myymälöiden liikevaihtoa pyritään kasvattamaan noin 90 % vuoden 2020 loppuun mennessä.

Yhtiön kahdella muulla liiketoiminta-alueella kasvutavoitteet ovat kunnianhimoisemmat. Franchising- liiketoiminnassa mitä todennäköisimmin vuoden 2019 aikana loput Punnitse & Säästä -myymälät lakkautetaan ja samaan aikaan perustetaan lisää It’s Pure -myymälöitä. Näin ollen kokonaiskasvu vuonna 2019 jää tässä liiketoiminnassa alhaiseksi, mutta jo vuoden 2020 tavoitteena on saada yhteensä 40 franchising-myymälää toimintaan.

Verkkokaupan ja It’s Puren omien tuotteiden myynnin kasvutavoitteet ovat korkeimmat ja lähtötaso matalin. Vuonna 2019 tavoitteena on lähes kolminkertaistaa tämän yksikön liikevaihto tasolta noin 300.000 euroa tasolle 870.000 euroa. Jotta Yhtiö voisi päästä näihin tavoitteisiin, tulee It’s Puren omien tuotteiden määrän tuplaantua ja uudet tuotteet tulee kehittää ja tuotteistaa huolella.

Vuonna 2019 It’s Pure laatii kansainvälistymisstrategian ja tekee siihen liittyviä kokeiluja valituilla markkinoilla. Kun Yhtiö valitsee kohdemarkkinaa, ajatuksena on edetä myymälät ja verkkoliiketoiminta rinnakkain, joten pohjatyöt on tehtävä huolella. Pidemmällä aikajänteellä USA on erittäin houkutteleva markkina monestakin syystä. Ensinnäkin markkinan koko on itsessään jo todella iso ja kuluttajat ovat kiinnostuneita lisäaineettomista elintarvikkeista. Toiseksi USA:n markkina on varsin fragmentoitunut ja mahdollisuuksia konseptien testaamiseen on useissa osavaltioissa. Lisäksi USA:ssa kauppa on siirtynyt nopeammin verkkoon kuin monessa muussa markkinassa, jolloin ostoskeskuksissa on vapautunut liikepaikkoja ja vuokranantajat voivat olla valmiita varsin joustaviinkin vuokrasopimuksiin ja esimerkiksi express-myymäläkokeiluihin.

 

VIIMEAIKAINEN KEHITYS JA TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Yhtiö on tehnyt isoja rakenteellisia muutoksia osana muutosprosessia edellisen tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Muutoksilla on pyritty toiminnan tehostamiseen ja kulujen vähentämiseen.

Operatiivinen tulos on kehittynyt siten että 1H2017 oli – 588 562 €, mutta vuoden 2018 1H oli enää – 175 791 € tappiollinen. Vastaavasti 2H2017 operatiivinen tulos oli hieman tappiollinen (-24 717 €), mutta 2H2018 jakson ennustetaan olevan jo hieman voitollinen (72 360 €) operatiivisen tuloksen osalta.

Seuraavassa taulukossa on yhtiön tavoitteet vuoteen 2021 saakka. Yhtiön tavoitteena on ensisijaisesti kasvattaa toimintaa, mutta samaan aikaan kehittää yhtiön suhteellista kannattavuutta koko ajan paremmaksi.

 

KILPAILIJAT JA IT’S PUREN KILPAILUEDUT

It’s Pure Oy:n kilpailijoita kotimarkkinalla ovat marketit, erikois-elintarvikekaupat, kioskit, huoltoasemat ja erilaiset verkkokaupat. Yrityksen markkina asettuu markettien ja kioskien väliin monessakin mielessä, mutta ketjun arvot ja asiakaslupaus perustuvat puhtaaseen ja reiluun toimintaan ja tuotteisiin.

Yhtiöllä on useita ainutlaatuisia kilpailuetuja. Edeltäjä Punnitse & Säästä on ostanut todella paljon pakkaamattomia tuotteita jo vuodesta 1997 lähtien, joten pitkän historian vuoksi ostohinnat ovat alhaisia, jopa 5-40 % edullisempia kuin alan muilla toimijoilla. Iso vahvuus on myös isojen kaupunkien parhailla paikoilla sijaitsevat myymälät, jotka toimivat hyvinä nouto- ja palvelupisteinä verkkokaupan kuluttaja- ja yritysasiakkaillekin.

Myös yhtiön oma It’s Pure -tuotemerkin tuotelinja on selkeä kilpailuetu. Tuotelinjaa rakennetaan johdonmukaisesti ja kaikki tilaus-toimitusketjun tahot huomioiden, jolloin pystytään myymään juuri sellaisia tuotteita, kuin ketjun asiakkaat haluavat.

Yhtiöllä on poikkeuksellisen hyvä mahdollisuus rakentaa verkkokaupastaan kuivaelintarvikkeiden, terveellisempien eväiden ja toimistopurtavien johtava elintarvikekauppa Suomessa jo vuoden 2019 aikana.

 

TIIMI JA AVAINHENKILÖT

Yhtiön palveluksessa työskenteli tilikaudella 2017 keskimäärin 141 työntekijää, ja tilikaudella 2016 noin 105 työntekijää. Antiosakkeiden merkintäajan alkaessa yhtiön palveluksessa on 72 henkilöä eli henkilöstö on vähentynyt selkeästi muutosprosessin aikana.

Yhtiö näkee tarpeelliseksi vahvistaa hallintoa lähitulevaisuudessa kolmella henkilöllä. Tärkeimpinä rekrytointeina nähdään tällä hetkellä markkinointipäällikkö, ostopäällikkö ja franchising-toiminnan vetäjä. Hallitusta tullaan täydentämään kahdella uudella henkilöllä osakeannin jälkeen.

Yhtiön liiketoimintojen johtajat ja hallituksen jäsenet on sitoutettu yritykseen osakeomistuksin. (Yhtiön johdosta ja avainhenkilöistä tarkemmin sijoitusmuistiossa).

 

SUURIMMAT OMISTAJAT

 

LIIKETOIMINNAN HAASTEET

Liiketoiminnan suurimmat haasteet ovat henkilöriskit sekä elintarvikkeiden valmistukseen liittyvät riskit. Henkilöriskeihin pyritään varautumaan siten, että avainhenkilöt sitoutetaan asianmukaisesti ja heille pyritään tarjoamaan mahdollisuus osakeomistukseen tai optiojärjestelyyn. Elintarvikkeissa on aina valmistukseen liittyviä riskejä, joten It’s Pure Oy:n tuotteet tulevat todennetuilta, ammattimaisilta kumppaneilta, joiden laadunvarmistus on kunnossa.

 

EXIT-SKENAARIOT

Yhtiö toimii erittäin kasvavalla alueella, mikä antaa It’s Pure Oy:lle mahdollisuuden ripeään kasvuun ja tuloksen parantamiseen. Kasvava, kannattava ja eettisesti toimiva yritys voi kiinnostaa potentiaalisena kohteena useita niin teollisia sijoittajia, Private Equity -rahastoja kuin esim. muissa maissa toimivia saman alan yrityksiä.

 

OSAKEANTI (22.10.- 30.11.2018) JA KERÄTTÄVIEN VAROJEN KÄYTTÖ

Yhtiö käyttää antivaroja muutosvaiheen viimeistelyyn, organisaation ja taseen vahvistamiseen sekä kasvuvaiheen vauhdittamiseen. Yhtiö vahvistaa organisaatiota kolmella avainhenkilöllä ja jatkaa myymäläkonseptin kehitystä sekä Punnitse & Säästä -kauppojen muuttamista It’s Pure -kaupoiksi. Varoja käytetään myös Yhtiöllä olevan 200.000 euron siltalainan takaisinmaksamiseen.

Verkkokaupan kehitykseen tullaan myös käyttämään varoja, jotta verkkokaupasta on helpompi ostaa tuotteita kotiin ja toimistoon – tukkupakkauksina, kertaostoina ja jatkuvina toimituksina. Yhtiö tuo myös myyntiin lisää laadukkaita, lisäaineettomia oman It’s Pure -tuotemerkin tuotteita yhä nopeammassa tahdissa asiakkaiden nautittaviksi.

Yhtiö valmistelee vuoden 2019 aikana myös kansainvälistymissuunnitelman. Se tarkoittaa suoraviivaista markkina- ja kilpailijatutkimusta, mutta käytännön testeihin varataan myös hieman varoja.

 • Yleisöllä on mahdollisuus merkitä It’s Pure Oy:n uusia äänivaltaisia osakkeita.
 • Yhtiön uusia osakkeita tarjotaan annissa enintään 3.000.000 kpl merkintähintaan 1,0 € / osake.
 • Osakeannin enimmäismäärä on 3.000.000 €.
 • Yhtiön arvostus ennen osakeantia 6.795.000 euroa.
 • Osakeanti koostuu pelkästään uusista osakkeista, eikä mukana ole osakemyyntejä.
 • Osakeannin yhteydessä yhtiön nykyiset osakkeenomistajat Birch Venture Oy, Pluupi Ventures Oy ja Mika Heikinheimo konvertoivat 515.000 euron lainat osakkeiksi.

 

RISKIT (huom!)

Yhtiö on startup-vaiheessa oleva kasvuyritys, joten sijoittamiseen liittyy huomattavia riskejä. Riskien toteutuessa sijoitetun pääoman voi menettää kokonaan tai osittain. Korkea tuottopotentiaali perustuu suurelta osin tulevaisuuden odotuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu. Rahoituskierroksen merkintään liittyy korkeammat riskit kuin pidemmälle kehittyneisiin yrityksiin tehtäviin sijoituksiin.