Maailma ilman allergioita 

Desentum on vuonna 2011 perustettu biolääketieteellinen yritys, jonka kehittämällä allergiarokoteella on potentiaali lyhentää siedätyshoito vuosista muutamaan kuukauteen. Ainutlaatuinen ratkaisu perinteisen siedätyshoidon ongelmiin – hitauteen, hankaluuuteen ja haitavaikutuksiin – perustuu VTT:n ja Itä-Suomen yliopiston molekyyliteknologian tutkimuksen läpimurtoihin. Desentumin rokotteen avulla allergiaoireita aiheuttava elimistön reaktio käännetään 3-6 kuukauden aikana suojaavaksi immuunivasteeksi. 

Allergia oli vielä sata vuotta sitten harvinainen vaiva, mutta tätä nykyä allergioista kärsii jo miljardi ihmistä maailmassa. Euroopassa kolmanneksella väestöstä on vähintään yksi allerginen sairaus, ja määrä lisääntyy huimaa vauhtia. Allergioita hoidetaan nykyään etupäässä lääkkeellisesti, esimerkiksi antihistamiineilla ja kortikosteroideilla, jotka lievittävät oireita, mutta eivät vaikuta itse sairauteen.

Desentumin ratkaisu voi onnistuessaan saada aikaan perustavanlaatuisen muutoksen allergioiden hoidossa: siirtymisen nykyisestä oireita lievittävästä lääkityksestä itse sairauden hoitamiseen. Pisimmällä on koivun siitepölyn hypoallergeeni DM-101 (rBet v 1 dm), jonka Yhtiö on lukuisissa in vitro –kokeissa todennut pystyvän vähentämään allergiaoireita aiheuttavan histamiinin vapautumista sekä indusoimaan suojaavien IgG-vasta-aineiden tuotantoa hiirimallissa.

 

Immunoterapian eli siedätyshoidon toteutus ja haasteet

Siedätyshoito eli immunoterapia on ainoa allergian hoitomuoto, jolla pystytään vaikuttamaan immuunijärjestelmään niin, että allergia lievenee ja lääkityksen tarve vähenee. Nykyisellään siedätyshoidossa on kuitenkin ongelmansa: hoito kestää 3–5 vuotta, siinä on vakavan allergisen reaktion riski, ja pistoshoitona toteutettuna se vaatii potilaalta lukuisia käyntejä terveydenhuollon toimipisteissä.

Siedätyksessä potilaan sitoutuminen hoitoon on hyvin tärkeää, koska vaikutus alkaa vähitellen, ja pitkäaikainen suoja muodostuu vasta riittävän pitkän hoitojakson jälkeen. Monet kuitenkin keskeyttävät hoidon, esim. saksalaisessa tutkimuksessa 32 % pistoshoidossa ja 39 % kielenalushoidossa olevista potilaista keskeytti. Suurin osa keskeyttäneistä lopettaa jo ensimmäisen vuoden aikana.

Desentumin allergiarokote perustuu allergeenin tarkasti suunniteltuun muokkaamiseen geeniteknologian avulla. Tuloksena on aiempia tuotteita tehokkaampi ja turvallisempi immunoterapiatuote. Se on ns. hypoallergeeni, joka ei laukaise allergista reaktiota siedätyshoidon aikana samassa suhteessa kuin nykyään käytetyt, luonnosta eristetyt allergeenit. Tämä parantaa siedätyshoidon turvallisuutta, ja hoitoa voidaan myös tehostaa antamalla allergeenia suurempana määränä ja nopeammalla aikataululla nykyisiin siedätysvalmisteisiin verrattuna. Desentumin tavoite on, että hoitojakso koostuisi 3–6 annoksesta 3–6 kuukauden aikana.

 

Onnistunut toksikologiatutkimus ja kliininen tutkimuslupa

DM-101:n ensimmäinen GMP-erä on tuotettu syksyllä 2018, ja tuote on testattu viranomaisten vaatimissa, eläimillä tehtävissä turvallisuus- ja toksikologiakokeissa keväällä 2019. Kokeissa ei tullut ilmi mitään huolestuttavaa edes annoksilla, jotka olivat suhteessa moninkertaisia ihmisille kaavailtuihin annoksiin nähden.

Keväällä 2019 Yhtiö on keskittynyt kliinisen tutkimuksen ja tutkimuslupahakemuksen valmisteluun. Kesäkuussa 2019 hakemus jätettiin sekä eettisen toimikunnan (TUKIJA) että Fimean arvioitavaksi. Elokuussa kummaltakin taholta saatiin puoltava lausunto, joten tutkimus voidaan aloittaa heti, kun kaikki sen valmistelut on saatu vietyä loppuun. Ensimmäiseen kliiniseen tutkimukseen tähdätään koivun siitepölyn muokatulla allergeenilla syksyllä 2019.

 

Tiimin vahvuudet

Desentumin johtoryhmä ja hallitus koostuu kokeneista bioteknologian ja lääkekehityksen ammattilaisista. Yhtiön perustajaosakkaiden, hallituksen ja johtoryhmän piirissä on pitkällinen kokemus vasta-aineiden tutkimuksesta ja tuotannosta, rekombinanttiproteiinien tutkimuksesta ja tuotannosta sekä lääkekehityksestä. Tutkimusryhmä on työskennellyt yhdessä jo ennen Desentumin perustamista. Hypoallergeenitutkimusta on tehty yli 10 vuoden ajan ryhmän toimesta.

Yhtiön toimitusjohtajalla Pekka Mattilalla on noin 30 vuoden kokemus bioteknologisen liiketoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä. Lisäksi hänellä on kokemusta startup –vaiheen yrityksistä, niihin liittyvistä haasteista sekä niiden ratkaisemista. Yhtiön toimitusjohtaja on myös toteuttanut aiemmin bioteknologiayhtiön exitin erittäin korkealla arvostustasolla.

 

Iso markkinapotentiaali ja exit-skenaariot

Desentum on houkutteleva kohde lisensoinnille tai yritysostolle. Lääkekehityksessä on tavallista, että isot yritykset täydentävät portfoliotaan ja hankkivat uutta teknologiaa yritysostoin. Desentum on jo käynyt keskusteluja maailman johtavien, AIT-alan (allergen immunotherapy) yritysten kanssa. Mikäli tulokset alkuvaiheen kliinisistä kokeista ovat hyviä, Desentumin teknologia on varmasti erittäin kiinnostava AIT-alan yrityksille (esim. ALK tai Stallergenes) ja mahdollisesti myös muille isoille lääkeyrityksille, joilla on allergiaan liittyviä tuotteita portfoliossaan. 

Käytännössä Desentumin ensisijainen tavoite on solmia lisensointisopimus alalla toimivan suuremman yrityksen kanssa. Se on nopein tie markkinoille ja tulee mahdolliseksi, kun kliinisistä tutkimuksista on saatu riittävästi tietoa tuotekonseptin toimivuudesta ihmisillä. Lisensointisopimuksen myötä Yhtiön tuotto perustuisi saataviin ennakko-, etappi- ja lisenssimaksuihin.

Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia ja Yhtiön toimitusjohtaja sijoittaa lisää Osakeannin yhteydessä järjestettävässä Private placement –osakeannissa.

 

Uutta osakeantia ei välttämättä tarvitse järjestää ennen mahdollista lisensointisopimusta

Jos Springvestin kanssa järjestettävä rahoituskierros yhdessä Private placement -osakeannin kanssa tuottaa syksyllä 2019 vähintään 4 miljoonaa euroa, Yhtiö kykenee todennäköisesti niiden avulla suorittamaan sekä FIH-kokeen (First-in-Human) että seuraavan kliinisen tutkimuksen. Siinä tapauksessa, ja olettaen, että FIH-kokeessa ja sitä seuraavassa kliinisessä tutkimuksessa ei tule negatiivisia yllätyksiä, uutta rahoituskierrosta ei ennen mahdollista lisensointisopimusta tarvittaisi. 

 

Luvut

1-4 meur osakeanti / n. 17,4% omistusta 

Merkintäaika 17.9.-25.10. 

Äänivaltainen A-sarjan osake 

 

 

– Mikko Sinivirta

Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä