Cerenion on tuomassa markkinoille tekoälyä hyödyntävän C-Trend lääkintälaiteohjelmiston, joka mahdollistaa aivosähkökäyrän (EEG:n) jatkuva-aikaisen seurannan tehohoitopotilailla. 

Sen sijaan että lausunto monimutkaisesta EEG -datasta täytyy tilata neurologian erikoislääkäriltä, C-Trend tulkitsee datan reaaliajassa selkeiksi parametreiksi potilasmonitoriin. Tämä korjaa nykyisen tehohoidon suuren puutteen: sydämen ja keuhkojen toimintaa seurataan jatkuvasti, mutta aivotoiminta jää rutiinimonitoroinnin ulkopuolelle. Aivotoiminnan häiriöitä ilmeneen kuitenkin jopa 50-80 prosentilla tehohoitopotilaista, esimerkisi sydänkohtauksen jälkeen tai onnettomuudessa päähän kohdistuneen iskun seurauksena. Muun muassa epileptistä purkaustoimintaa voidaan helposti hoitaa lääkkeillä, mutta hoitamattomana se on haitallista aivoille jo 5 minuutin jälkeen. 

 

Toimialan haasteet

EEG:n eli aivosähkökäyrän avulla aivotoimintaa voidaan siis seurata jatkuva-aikaisesti, mutta sen hyödyntämistä on rajoittanut sekä helposti potilaalle asennettavien mittalaitteiden puuttuminen sekä eritoten mittaustulosten tulkinnan hitaus. Toimistoaikojen ulkopuolella mittauksen käynnistämisen viive voi olla useita tunteja, koska EEG-myssyn asentamiseen koulutettu sairaanhoitaja joudutaan tyypillisesti hälyttämään kotoa. Lisäksi EEG-mittausdatan tulkitseminen vaatii aina EEG:n tulkintaan erikoistuneen lääkärin, jota ei ole kaikissa sairaaloissa edes saatavilla.

 

Cerenionin tarjoama uniikki ratkaisu

Yhtiön päämäärä on, yhdessä omien asiakkaidensa kanssa, tarjota helppo ja jatkuva-aikainen aivotoiminnan seuranta teho-osastoilla ympäri maailmaa.

C-TrendTM on pitkäjänteisen tieteelliseen ja kliiniseen tutkimukseen pohjautuva teknologia, joka tiivistää koneoppimista ja tekoälyä hyödyntäen EEG-mittausdatan helposti tulkittavaan muotoon. Tehohoitolääkäri saa tietoa tehohoitopotilaan aivojen tilasta jo viiden minuutin mittauksen jälkeen ja pystyy heti reagoimaan potilaan hoidollisiin tarpeisiin.

Menetelmä on uniikki eikä vastaavanlaista Yhtiön tiedon mukaan löydy markkinoilta. C-TrendTM -teknologiasta onkin jätetty maailmanlaajuisesti yhteensä jo 12 patenttihakemusta.

Alla vasemmalla kuvattu nykyinen toimintamalli ja oikealla Cerenionin mahdollistama uudistus, jonka seurauksena lääkärin reagointiaika on kahden tai kolmen tunnin sijaan viisi minuuttia.
(1-2h+1h /  5+5 min.)  

 

 

Liiketoiminnan nykytilanne ja viimeaikainen kehitys

C-TrendTM -lääkintälaiteohjelmiston CE sertifiointi saataetaan loppuun syksyn 2019 aikana SGS:n toimesta,  minkä jälkeen se voidaan integroida Yhtiön asiakkaiden EEG-tuotteisiin ja tuoda Euroopan markkinoille. Kattavan kliinisen testauksen ansiosta Cerenion uskoo sertifioinnin läpäisyyn ongelmitta. 

Yhtiön potentiaalisia asiakkaita ovat EEG-mittalaitteita sekä potilasmonitoreita valmistavat yhtiöt, kuten GE Healthcare, Philips Healthcare, Medtronic, Mindray, Natus ja Masimo. Loppuasiakkaita ovat kaikki sairaalat ympäri maailman, joissa harjoitetaan nykyaikaista tehohoitoa. Cerenion on jo nyt yhteistyössä suomalaisen pörssiyhtiö Bittiumin ja japanilaisen suuryritys Nihon Kohdenin kanssa, jotka molemmat ovat hiljattain tuoneet markkinoille uuden sukupolven langattoman ja helposti asennettavan EEG-mittalaitteen. 

 

Kokonaismarkkinapotentiaali 650M€ vuodessa

Tilastoihin perustuvan arvion mukaan moderneja tehohoito-osastoja on maailmalla yli 20.000 kappaletta (mm. EU 7000, Yhdysvallat 6000), joissa jokaisessa on keskimäärin 10 potilaspaikkaa. Yhtiö arvioi, että keskimäärin yksi tehohoito- osasto tarvitsee vähintään 5 kappaletta yhdenaikaisia käyttöoikeuksia C-TrendTM -lääkintälaiteohjelmistolle, jotta se pystyy tarjoamaan parasta mahdollista hoitoa potilailleen.

Arvioitu vuosittainen kokonaismarkkina laskettuna hinnoittelumallin alarajan mukaisesti:
20.000 tehohoito-osastoa * (1 vuosilisenssi + 3 lisälisenssiä)
= 20.000 * (17.500 € + 3 * 5000 €) = 650 M€/v.

 

Exit-skenaariot

Yhtiö arvioi, että todennäköisin exit-skenaario on Yhtiön myynti suurelle EEG-mittalaite- tai potilasmonitorivalmistajalle, joka haluaa saada merkittävän kilpailuedun EEG- ja potilasmonitorimarkkinoilla ja/tai rajoittaa kilpailijoidensa toimintaa. 

Ajallisesti exit voisi toteutua vuosien 2022-2025 aikana.

Vuonna 2024 liikevaihtotavoite on 25 M€ ja käyttökate 10 M€ (41%). 

Terveysteknologia yhtiöden exit arvostukset ovat Healthtechexits.com tilastojen mukaan olleet 15-25 x käyttökate. (http://healthtechexits.com/valuations)

Yhtiön arvostus osakeannin alkaessa on 5,6 M€, osakeannin koon ollessa 1-2M€. 

 

Tiimin vahvuudet

Yhtiön johtoryhmän muodostavat neljä Yhtiön perustajaa, Timo Koskela (KTM, TkT), Jukka Kortelainen (LL, TkT), Eero Väyrynen (TkT) ja Ilkka Juuso (DI). 

  • Kauppatieteiden maisterin opintojensa ja yli 10 vuoden projektijohtamiskokemuksen ansiosta, Timo Koskelalla on vahvat edellytykset johtaa Yhtiötä kohti yhdessä asetettuja tavoitteita.
  • Lääkärin koulutuksen ja usean vuoden kliinisen työkokemuksen ansiosta Jukka Kortelainen tarjoaa korvaamatonta tietoa Yhtiön loppuasiakkaiden ja loppukäyttäjien tarpeista, toimintamalleista sekä hoitoprotokollista. Kortelaisella on erinomaiset suhteet Suomen lisäksi useisiin ulkomaisiin sairaaloihin ja erityisesti siellä toimiviin tehohoito- ja kliinisen neurofysiologian lääkäreihin. 
  • Eero Väyrynen tuo Yhtiön käyttöön yli 20 vuoden kokemuksensa signaalinkäsittelystä, koneoppimisesta ja tekoälystä, jotka ovat keskeisessä roolissa Yhtiön tulevien tuotteiden kehityksessä. 
  • Poikkitieteellisen taustansa ansiosta Ilkka Juuso vahvistaa Yhtiön osaamispohjaa lääkintälaitestandardien ja lainsäädännön tuntemuksellaan sekä kokemuksellaan käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelusta, viestinnästä ja markkinoinnista.

 

Butterfly Ventures ja Icebreaker vc sijoittavat lisää Osakeannissa

Butterfly Ventures ja Icebreaker vc (Cerenionin nykyiset sijoittajat) ovat sitoutuneet sijoittamaan Osakeannissa edellyttäen, että Osakeannin Vähimmäismäärä täyttyy. Butterfly Ventures on sitoutunut sijoittamaan Osakeannissa 150.000 euroa ja Icebreaker vc 108.000 euroa. Näin ollen uusilla sijoittajilla on mahdollisuus osallistua Osakeantiin samoilla ehdoilla kuin Butterfly Ventures ja Icebreaker vc. 

 

LUVUT

1-2 Me kierros / 23,7% omistusta tarjolla optio-ohjelmat huomioiden (josta 258k tulee pääomasijoitusyhtiöiltä Icebreaker & Butterfly Ventures)

Merkintäaika: 15.8.-13.9.19

Merkintäpalkkio: 3% 30.8. klo 16 saakka, sen jälkeen 4%

Osakesarja: äänivaltainen B-osake, etuoikeutettu likvidointitilanteessa

 

 

– Mikko Sinivirta

Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä