Video jumiin jääneen metalli-implantin poistosta:

 

 

Bioretec on suomalainen merkittävä edelläkävijä biohajoavien luu- ja pehmytkudosvammojen korjauksessa käytettävien ortopedisten implanttien ja implanttimateriaalien kehittäjänä, valmistajana ja kaupallistajana. Yhtiön tuotteet tuovat merkittäviä etuja sekä potilaille että kustannussäästöjä terveydenhuoltojärjestelmälle. Bioretecillä on nyt salkussaan ja patenteilla suojattuna kaikki edistyneimmät alan materiaaliteknologiat.

Yhtiön kilpailukyky perustuu alalla ainutlaatuiseen biohajoavien implanttien materiaalivalikoimaan ja valmistus- prosesseihin. Nämä mahdollistavat tuotteet, jotka ovat huomattavasti kilpailijoiden tuotteita lujempia. Markkinoilla jo olevia tuotteita on saatavilla pediatrian, traumakirugian ja urheilukirurgian käyttökohteisiin, joissa ei tarvita korkeaa kuormankantokykyä. Huhtikuussa 2019 yrityskaupalla hankitun biohajoavan metallin avualla Yhtiö tuo nyt  markkinoille uusia tuoteita, joita voidaan käyttää myös kuormankantokykyä vaativissa kohteissa. Yksikään toinen yhtiö maailmassa ei ole kyennyt tuomaan biohajoavia tuotteita markkinoille näissä kaikkein vaativimmissa tuotekohteissa. 

 

Markkinaongelma

Luu- ja pehmytkudosvammojen hoidossa on jo 1900-luvun alkupuolelta asti käytetty pääasiassa metallisia implantteja, jotka olisi hyvä poistaa toisella leikkausoperaatiolla. Tämä pitkittää toipumista ja aiheuttaa lisäkustannuksia. Jos taas metallia jätetään kehoon, se voi uuden onnettomuuden sattuessa pirstoo luun pahasti. Lasten kohdalla taas metalli aiheuttaa ongelmia luiden kasvaessa nopeasti. Biohajoavat implantit ovatkin nopeasti kasvattaneet suosiotaan, etenkin lapsi- ja urheilukirurgiassa. Ortopedisten implanttien kokonaismarkkina on 51 miljardia, jossa biohajoavien osuus kasvaa yli 8% vuodessa. 

 

Bioretecin ratkaisu

Bioretec on kehittänyt professori Pertti Törmälän johdalla kilpailijoita jopa kolme kertaa kestävämmän ja kahdessa vuodessa kontrolloidusti biohajoavan implanttien tuoteperheen, joka on kansainvälisesti patentoitu. Yhtiön tuotteita myydään Suomen lisäksi n. 40 maassa jakelijoiden toimesta ja niillä on tehty yli 200 000 onnistunutta leikkausta. Kirurgit ovat olleet tuotteiden ominaisuuksiin erittäin tyytyväisiä. 

 

Bioretecin uudet uniikit teknologiat

Vuonna 2017 Bioretec kutsui Tomi Nummisen johtamaan biohajoavia implanttien kehittämistä täysin uusiin kohteisiin. Yhtiön exit -strategia perustuu ensisijaisesti näiden kaupallistamiseen kahden seuraavan vuoden aikana. 

1. Biohajoava luuydinnaula lasten kyynärvarsimurtumien korjaamiseksi

Yhtiö on kehittänyt maailman ensimmäisen biohajoavan luuydinnaulan lasten kyynärvarsimurtumien korjaamiseksi. Kenelläkään muulla toimijalla maailmassa ei ole vielä tällä hetkellä vastaavaa tuotetta tuoteportfoliossaan. Luuydinnaulan on osoitettu lasten kyynärvarsimurtumissa olevan toiminnallisuudeltaan metalli-implanttia vastaava. Yhtiö pyrkii lanseeraamaan luuydinnaulan markkinoille vuoden 2020 aikana.

2. Biohajoava metalli pitkien luiden korjausalueisiin lapsilla

Nopeuttaakseen huomattavasti Yhtiön markkina-arvon kasvua ja vastatakseen vielä entistäkin paremmin alan tulevaisuuden trendeihin Yhtiö toteutti yrityskaupan, jossa Yhtiö osti koko Itävaltalaisen BRI.Tech GmbH:n osakekannan huhtikuussa 2019. Yrityskauppa sai merkittävää julkisuutta myös kansainvälisesti ja useat kansainväliset suuryritykset ovat osoittaneet kasvavaa kiinnostusta aloittaa keskusteluja Yhtiön kanssa sen tulevaisuuden kaupallistamissuunnitelmista. 

Yrityskaupalla Bioretec hankki haltuunsa edistyksellisen ja patentoidun biohajoavaan metalliin (magnesium-kalsium-sinkki -yhdistelmä) perustuvan tuoteteknologian. Ensimmäiset myyntiluparekisteröinnit on tarkoitus jättää biohajoavien metallituotteiden osalta hyväksyntäprosessiin vuoden 2020 aikana. Kliinisten kokeiden ensimmäinen vaihe on loppusuoralla, tulokset ovat olleet odotetun hyvät. 

Biohajoava metalli on ollut erittäin kiinnostava aihe markkinoilla jo lähes kymmenen vuotta siitä syystä, että biohajoavan metallin voimaominaisuudet ovat huomattavasti korkeammat verrattuna esimerkiksi Yhtiön nykyisiin biohajoaviin polymeerituotteisiin, mikä mahdollistaa pääsyn kokonaan uusille tuotealueille ja erityisesti pitkiin (kuten reisi- ja sääriluu) voimaa kantaviin luun korjausalueisiin lapsilla, mihin aiemmin ei ole ollut mahdollista tuottaa luonnollisesti ja turvallisesti biohajoavia implantteja. Yrityskaupan kautta hankittu teknologia on jo aiemmin suoritetuissa eläinkokeissa todistettu turvalliseksi ja kudosystävälliseksi. Sen koostumus muodostuu vain luonnollisista ihmiskehossakin esiintyvistä ainesosista, mikä tekee siitä ainutlaatuisen maailmassa. Globaaleille markkinoille on aiemmin pyrkinyt yhtiöitä, jotka ovat kehittäneet koostumuksia biometallista, joissa on käytetty ihmiskeholle vaarallisia ainesosia.

3 Hybridikomposiittiteknologia

Yhtiöllä oli jo ennen liiketoimintakauppaa selkeä visio, miten se aikoo hyödyntää yrityskaupalla hankittua teknologiaa. Yhtiö kaupallistaa edellä kuvatut biometalliin perustuvat tuotteet, mutta koska Yhtiöllä on merkittävää ja kansainvälisesti tunnustettua osaamista biohajoavista polymeereistä, Yhtiö on kehittänyt ja vuoden 2019 aikana myös jättänyt uuden patenttihakemuksen tuoteyhdistelmästä, jossa biometalli ja biopolymeeri yhdistetään toisiinsa ainutlaatuisella tavalla. Tavoitteena tässä hybridikomposiittituotteiden kehityksessä on yhdistää molempien materiaalien parhaat ominaisuudet ja siten mahdollistaa biohajoavat luun korjausimplantit myös kaikkein haastavimpiin tuotealueisiin, kuten aikuisten pitkät luut (esimerkiksi reisi- ja sääriluu), mikä entisestään kasvattaa Yhtiön markkinapotentiaalia.

 

Markkinapotentiaali ja exit-skenaariot

Yhtiön tavoittelemat tuotesegmentit valituilla indikaatioalueilla muodostavat yhdessä noin 9 miljardin euron vuotuisen markkinan, minkä sisällä biohajoavien tuotteiden markkinaosuus kasvaa huomattavasti nopeammin verrattuna ei-biohajoaviin tuotteisiin.

Mahdollisia exit-skenaarioita Bioretecille ovat Yhtiön näkemyksen mukaan listautuminen pörssiin Suomen ulkopuolisille markkinoille tai Yhtiön myynti yhdelle alan suurista toimijoista (esim. DePuy-Synthes, Arthrex, Zimmer- Biomet, Smith&Nephew, Stryker) tai kansainvälistä kasvua tavoittelevalle aasialaiselle monialayhtiölle, jotka etsivät tällä hetkellä voimakkaasti länsimaisia innovaatioita omaan tuoteportfolioonsa. Vuoden 2018 aikana ja vuoden 2019 alkupuoliskolla nähtiin yhteensä 43 yrityskauppaa lääkinnällisten laitteiden alalla. (Alla joitakin esimerkkejä) 

Life-science alalla yleisesti, kuten lääketeollisuudessa ja lääkinnällisten laitteiden teollisuudessa, suuret globaalit yhtiöt ovat käytännössä lopettaneet kokonaan oman tuotekehityksen. Isot globaalit yhtiöt seuraavat alalla innovatiivisten pienten yhtiöiden tuotekehitystä ja kaupallistamisprosessia ja täydentävät omaa tuoteportfoliotaan identifioituaan ainutlaatuisia tuotteita markkinoilla, jotka ovat saavuttaneet käyttäjäkunnan hyväksynnän.

 

Tiimin vahvuudet

Bioretecin tiimiä on vahvistettu edelleen viimeisen vuoden aikana osana Yhtiön kehitysaskeleita. Yhtiön johtoryhmä yhdessä hallituksen kanssa muodostaa alalle poikkeuksellisen vahvan ja kansainvälisen kokonaisuuden. Tiimissä on erittäin paljon pitkäaikaista kokemusta ortopedisten implanttien alalta ja erityisesti eri osa-alueiden erityisosaamiset täydentävät toisiaan. Yhtiön johtoryhmään on kuluneen vuoden aikana lisätty kansainvälistä operatiivista osaamista ja kokemusta palkkaamalla Timo Lehtonen toimitusjohtajaksi ja kansainvälistä lääketieteellistä alan osaamista palkkaamalla Annelie Weinberg lääketieteelliseksi johtajaksi. 

Yhtiön johtoryhmässä hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan vahva osaaminen ja kokemus aikaisen- ja kasvuvaiheen yhtiöiden kansainvälisen liiketoiminnan luomisesta ja kehittämisestä sekä lisäksi historiassa todistettu kyky saavuttaa yhdessä tiimiensä kanssa yhtiöille asetettuja strategisia tavoitteita aina exitiin asti luo perustan johtoryhmän operatiiviselle ja strategiselle toiminnalle. Hallitus koostuu henkilöistä, joilla kaikilla on vahva osaaminen ja pitkä kokemus life science -alan yhtiöiden kehittämisestä kansainvälisessä ympäristössä. 

Merkintäaika: 8.1.2020–7.2.2020

Merkintähinta: 0,12 euroa osakkeelta

Osakelaji: Yhtiön äänivaltainen osake

Osakeannin vähimmäismäärä: 1.000.000,00 euroa

Osakeannin enimmäismäärä: 3.999.240,00 euroa

Osakeannin järjestäjä: Springvest Oy

Yhtiön arvostus: Yhtiön arvostus ennen Osakeannin toteuttamista on Yhtiön näkemyksen mukaan 13.139.778,72 euroa.Yhtiön arvostus Osakeannin jälkeen on 17.139.018.72 euroa, mikäli Osakeanti toteutuu täysimääräisenä. Arvostus on laskettu kertomalla Yhtiön osakemäärä Osakeannin alkaessa Osakeannin yhteydessä käytettävällä merkintähinnalla. Yhtiössä on lisäksi optio-oikeuksia ja muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, joiden keskeiset ehdot on kuvattu Sijoitusmuistiossa.

Tarjottava omistusosuus: Noin 23,3 % (olettaen että Osakeanti toteutuu täysimääräisenä). 

 

– Mikko Sinivirta

Haluatko tarkemmat materiaalit tai keskustella kierroksesta? Ole yhteydessä