Viihdelehti Hesari kiteytti asian lähiviikon jutussa mielestäni hyvin:

Startup on nuori yritys, joka vasta etsii toimivaa liiketoimintamallia, jolla se tähtää nopeaan kasvuun.

Kasvuyritykseksi startup muuttuu, kun se on löytänyt skaalautuvan liiketoimintamallin ja lähtee voimakkaaseen kasvuun.

Kaikki on tulkintaa, oikeaa vastausta tähän ei ole.  Yllättävän usein törmää kuitenkin siihen, että jokaista kasvavaa listaamatonta yhtiötä käsitellään startup-yrityksenä.
Teollisen startupin ja lääkekehitys-startupin kasvutarinat ovat varmasti toisenlaiset, koska yhtiöiden kasvupolut, liiketoiminnat ja rahoitustarpeet poikkeavat isosti toimialojen välillä.

Rahoitustarve, riskit, tuottopotentiaali, arvostus ja sijoittajien mukaantulo poikkeavat huomattavasti toisistaan yhtiöiden elinkaaren eri vaiheissa.

 

Siemenvaihe

Alkuvaiheen startup-yritys aloittaa tyhjästä, olemattomalla kassavirralla. Kun startupin tuotetta tai palvelua vasta kehitetään, kulut kasvavat usein merkittävästi liikevaihtoa nopeammin. Tässä kuolemanlaaksovaiheessa riskit ja vastaavasti tuottopotentiaali ovat korkeimmillaan ja rahaa on saatava kuluihin. Tyypillisimmät startup-yhtiön rahoituskanavat ovat: yrittäjät itse, riskienkelisijoittajat, siemenvaiheen sijoituksia tekevät pääomasijoitusyhtiöt, valtion instituutiot ja osa joukkorahoittajista. Siemenvaiheen rahoituskierrosten koot liikkuvat kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin.

 

Kehitysvaihe (aikainen kasvuvaihe)

Kun kriittisin kuolemanlaakso on ylitetty, ottaa yritys stepin siemenvaiheesta kehitysvaiheeseen ja startup-yrityksestä kasvuyritykseksi. Tällöin tuote tai palvelu on jo todettu toimivaksi ja sitä kehitetään eteenpäin. Liikevaihto on kasvussa, mutta se ei itsessään vielä riitä kattamaan tuotekehityksen ja kasvuvaiheen kustannuksia.

Tarvitaan jatkorahoitusta, joka tulee pääasiassa nykyisiltä osakkailta, bisnesenkeleiltä, venture-rahastotoilta ja osakeanneista. Kehitysvaiheessa olevien yhtiöiden rahoituskierrosten koot ovat Suomessa tavallisesti sadoista tuhansista miljooniin. Riskit ovat edelleen korkeat, mutta jo huomattavasti siemenvaihetta pienemmät.

 

Kasvuvaihe

Tuotteen tai palvelun ollessa valmis, liikevaihdon kasvaessa voimakkaasti ja kansainvälistymisen ollessa vauhdissa, voidaan yhtiötä viimeistään kutsua kasvuyritykseksi. Tuotekehitysriskit ovat takana ja menestyksen potentiaali on jo konkreettinen, mikä näkyy myös yrityksen arvostuksessa. Exit-näkymät kuten listautuminen tai yrityskauppa ovat jo vahvasti suunnitelmissa.

Vaikka kasvu on vauhdikasta, liiketoiminnan kassavirta harvoin riittää tarvittaviin kansainvälistymisen investointeihin. Järkevän hintainen lainaraha on vielä näinkin myöhäisessä vaiheessa tiukassa eli keskiössä ovat osakeannit. Kasvuvaiheen sijoittajina toimivat useimmiten pääomasijoittajat, instituutiot, listaamattomat osakeannit ja listautumisannit. Rahoituskierrokset ovat miljoonissa euroissa. Aiemmin tämän vaiheen yrityksiin ei yksityissijoittajilla ollut mahdollisuuksia sijoittaa.

 

Yhteenveto sijoittajan näkökulmasta

– On täysin eri asia sijoittaa ideatason startup-yritykseen kuin kansainvälistyvään kasvuyritykseen.

– Alkuvaiheen startup-yhtiössä sijoittajan riskit ja tuottopotentiaali ovat korkeimmillaan, myöhemmissä vaiheissa riskit ja tuottopotentiaali huomattavasti maltillisempia.

– Sijoituksen riskitaso vaihtelee suuresti myös yhtiö- ja toimialakohtaisesti.

– Tänä päivänä yksityissijoittajilla on mahdollisuus sijoittaa samoihin listaamattomiin yhtiöihin kuin ammattimaiset bisnesenkelit ja pääomasijoittajat.

 

Seuraavan kohdeyhtiön esittely on tulossa ensi viikolla.

 

– Jaakko Jääskelä

Tarkemmat antimateriaalit lähetän pyynnöstä