Maailma on täynnä erilaisia yhtiöitä eri toimialoilta. Osa pärjää, osa ei. Markkinat eivät ole täysin identtiset missään: venäläinen on tehokkaampi vodkan kuluttaja kuin ruotsalainen. Muualla voi seuransa jopa valita, meillä käydään kylässä vain Veikkauksella.

Pyrin kirjoittamaan mahdollisimman suoraviivaisesti. Tarkoituksena ei ole yleistää liikaa, koska muuttujia on joka nurkan takana. Lienee kuitenkin selvää, nopea kasvu sitoo usein hurjasti resursseja. Yrityksen kasvaessa, on sen mm. neuvoteltava uusia sopimuksia, käynnistettävä uusia projekteja, rekrytoitava lisää työvoimaa ja rakennettava hallintoaan tehokkaaksi. Kaikki tämä sitoo resursseja ja se maksaa, mutta ei tuota välitöntä kassavirtaa. Vaikka tilauskantaa olisikin hyvin sisässä, kilahtaa firman kirstu vasta myöhemmin.

Kasvuyrityksen kassavirta sekä kassanhallinta tuottavat huomattavasti enemmän haasteita kuin vakiintuneen, maltillisemmin kasvavan yrityksen. Vakiintuneella yrityksellä kasvun kulut ovat suhteessa vähäisempiä ja vastoin liiketoiminnan kassavirta taas suurempi. Kasvuyrityskentässä kulujen ja tuottojen suhde on siis väliaikaisesti ns. väärinpäin, vaikkei puhuttaisi edes suurista investointikohteista.

Vakiintuneet yritykset hoitavatkin väliaikaiset rahoitustarpeensa lainarahalla. Kasvuyrityksen haaste on saada järkevän hintaista lainarahoitusta ilman omaa pääomaa tai positiivista kassavirtaa, oli yritys tai näkymät kuinka potentiaalisia tahansa. Toimiva rahoitus on myös yksi yritystukien vaatimus.

Kun järkevää lainarahaa ei heru, kasvuyrityksen vaihtoehdoksi jää rahan kerääminen laskemalla uusia osuuksia yrityksestä, joka toteutetaan yleensä osakeannin kautta. Kun omaa pääomaa on kerätty, voidaan rahoitusta täydentää lisäksi lainarahoituksella ja mahdollisilla yritystuilla. Tämä on kasvuyrityksiin sijoittaville otollinen paikka hypätä osakkaaksi mukaan. Rahoituspaineessa olevan korkean potentiaalin yhtiön osakkeiden hinta on huomattavasti alhaisempi kuin mitä se voi lähitulevaisuudessa olla. Samasta syystä osakkeita ei lasketa liikkeelle kuin tarvittava, pääomatavoitteet täyttävä määrä.  

Osakeannin tavoitteena voi rahoituksen lisäksi olla myös yhtiön keskittyneen omistusrakenteen laajentaminen tulevaa listautumista silmällä pitäen. Tästä lisää myöhemmin.

Seuraavassa osassa esittelen cleantech-alan kohdeyhtiötä Ductor Oy:ta, jolle Kansalaisrahoituksella on käynnissä vaihtovelkakirjamuotoinen rahoituskierros.

 

– Jaakko Jääskelä

Mikäli etsit korkean tuottopotentiaalin sijoituskohteita  ota yhteyttä