Riski on monisyinen asia. Yksi näkökulma hahmottaa sijoituskohteen riskitasoa on katsoa todennäköisyyttä, jolla sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman. Turvallisimmassa päässä ovat valtion talletussuojan alaiset pankin määräaikaistalletukset, joille saa vuosikorkoa ehkä 0-2%. Toisessa päässä tätä riskiasteikkoa on lottoarvonta, jossa ei ole kuin pelkkä päävoitto. Tällaisessa lotossa pääomansa menettää lähes aina. Keskivälille asteikkoa asettuu rulettikierros tai kolikonheitto, jossa mahdollisuus on n. 50%. Kun linkitetään edellä mainittuja todennäköisyyksiä sijoittamiseen, riskin kasvaessa myös sijoituksen tuotto-odotuksen tulee nousta riskittömän talletuskoron 0-2% tasolta suuremmaksi riskin kasvaessa. Rationaalinen sijoittaja ei ota riskiä ilman vastaavaa korvausta.

Todellisessa maailmassa on enemmän muuttujia, kuten sijoitusaika ja erilaiset tulevaisuuden skenaariot, jotka tarjoavat eri kokoisia voittoja tai tappioita. Jos pohditaan vielä pelkkää sijoitetun pääoman menettämisen todennäköisyyttä kasvuyrityssijoitusten kohdalla, voidaan todeta ainakin seuraavia asioita. Mitä aikaisemmassa vaiheessa yritys on, sitä suurempi pääoman menettämisen riski keskimäärin on ja se yleensä madaltuu yrityksen mennessä eteenpäin. Kasvuyritysten riskiskaala on todella laaja. Erot toimialojen ja yhtiöiden välillä ovat merkittäviä. Esimerkiksi pienillä pääomilla ja matalalla kulurakenteella toimiva, jo kassavirtaa tuottava SaaS-ohjelmistoyhtiö tekee konkurssin helposti kymmeniä kertoja pienemmällä todennäköisyydellä kuin vaikkapa ihmelääkettä kehittävä tutkimusyhtiö.

Toisella puolella kolikkoa on tuottopotentiaali. Kohteiden, joissa pääoman menettämisen riski on suuri, täytyy vastaavasti tarjota suurta potentiaalia. Esimerkkinä käytetty lääkekehitysyhtiö voi onnistua 5% ajasta, mutta onnistuessaan kehitetty lääke voi olla niin arvokas, että yhtiön arvo nousee yli monikymmenkertaiseksi. Vähäriskinen SaaS-ohjelmistoyhtiö taas tuskin tarjoaa vastaavia pikavoittoja, mutta kasvaessaan nostaa arvoaan tasaisemmin.

Kolmas ulottuvuus, jota ei missään tapauksessa pitäisi unohtaa, on kasvuyrityksen valuaatio eli arvostus, mihin hintaan osakkeita myydään. Valuaation määrittely kasvuyrityksille on lähtökohtaisesti haastavaa; vaikka yhtiö olisi kuinka potentiaalinen ja vähäriskinen, voi liian korkea hinta tehdä hyvästä yhtiöstä huonon sijoituskohteen. Toisessa ääripäässä korkean riskin ja kehnon potentiaalin yhtiö voi olla hyvä sijoitus, jos hinta vaan on tarpeeksi houkutteleva. POTENTIAALI – RISKI – HINTA, siinä on kasvuyrityssijoittamisen pyhä kolminaisuus. Yleensä mennään jossain edellisten esimerkkien välimaastossa ja kolmen ulottuvuuden painotukset vaihtelevat kohteittain.