Referoin Investopedian Nathan Reiffin artikkelia “Series A, B, C Funding: How It Works”. Artikkeli auttaa ymmärtämään yrityksen matkan eri vaiheita kun se etenee start-upista globaaliksi menestystarinaksi. Jotta tekstistä ei tule kertalukemiseksi turhan pitkä, jaan sen kahteen osaan. Ensimmäinen osa oli johdantoa ja tässä toisessa osassa päästään itse asiaan eli kasvuyrityksen rahoituksen eri vaiheisiin.

 

Esisiemenvaihe(Pre-Seed)

Kaikista varhaisin vaihe uuden yhtiön rahoituksessa tapahtuu niin aikaisin prosessissa, että sitä ei yleensä noteerata vaiheeksi ollenkaan. Tämä vaihe viittaa yleensä siihen aikaan kun perustajat laittavat operaatioita käyntiin. Tavanomaisimpia rahoittajia tässä vaiheessa ovatkin perustajat sekä heidän tuttavat, perhe ja muut tukijat. Riippuen yhtiöstä ja sen perustamisen kustannuksista, tämä vaihe voi olla hyvinkin lyhyt tai pitkä.  

 

Siemenen kylväminen

Siemenrahoitus on ensimmäinen virallinen rahoituskierros, mutta silti jotkut yhtiöt eivät koskaan etene seuraaville kierroksille. 

Nimensä mukaisesti siemenrahoitusta voi ajatella yrityksen siemenen kylvämisenä, josta toivottavasti kasvaa ajan myötä puu. Rahoitus käytetään ensimmäisiin askeliin kuten markkinatutkimukseen ja tuotekehitykseen. Yritys palkkaa työvoimaa näihin tehtäviin ja saa selville mitä sen lopulliset tuotteet ja niiden kohderyhmät ovat. 

Siemenrahoitusvaiheen potentiaalisten sijoittajien joukko on suuri: perustajat, ystävät, perhe, yrityskiihdyttämöt, venture capital (VC) -yhtiöt ym. VC-yhtiöt ovat siis pääomasijoitusyhtiöitä, jotka sijoittavat alku- tai kasvuvaiheen yrityksiin. Yksi yleisimpiä siemenvaiheen sijoittajaryhmiä ovat “enkelisijoittajat”, jotka arvostavat nimenomaan alkuvaiheen osakkuutta ja ovat valmiita ottamaan sitä vastaan riskiä. 

 

Optimoi: Rahoituskierros A

Kun liiketoiminta on käynnissä ja siitä on jo näyttöjä kuten asiakaskuntaa, toistuvaa liikevaihtoa tai muuta indikaattoria, joka kertoo yrityksen etenemisestä, voi yritys yrittää kerätä sarjan A rahoitusta. Rahoituksen avulla lähdetään optimoimaan yrityksen asiakaskuntaa ja tuotetta sekä saatetaan skaalata tuotetta uusille markkinoille. 

Tällä kierroksella on tärkeää, että yhtiöllä on suunnitelma sellaisen liiketoimintamallin kehittämiseksi, joka tuottaa arvoa pitkällä aikavälillä. Usein siemenvaiheen start-upeilla on huikeita ideoita, jotka tuottavat hyvän määrän innostuneita käyttäjiä, mutta yhtiö ei tiedä miten monetisoida liiketoimintaansa.  

A-sarjan rahoituskierroksen sijoittajat ovat pääasiassa VC-yhtiöitä. Tässä vaiheessa on tavallista, että mukaan tulee myös politiikkaa. Usein muutamat VC-yhtiöt toimivat “ankkurisijoittajina” ja näin houkuttelevat mukaan muita sijoittajia. Myös enkelisijoittajat sijoittavat tällä kierroksella, mutta heidän vaikutusvaltansa on pienempi kuin siemenkierroksella. 

On enemmän ja enemmän yleistä, että yritykset käyttävät osakemuotoista joukkorahoitusta kerätäkseen rahoitusta A-sarjan kierroksella. Osasyynä on se tosiasia, että useat yhtiöt, jopa ne jotka keräsivät menestyksekkäästi siemenrahoitusta, epäonnistuvat luomaan kiinnostusta VC-yhtiöiden keskuudessa. Itse asiassa alle puolet siemenrahoitusta saaneista yhtiöistä keräävät rahoitusta A-sarjan kierroksella. 

 

Rahoituskierros B on rakentamiseen

B-vaiheen kierrosten tarkoitus on viedä liiketoiminta seuraavalle tasolle ja jättää kehitysvaihe taakse. Yhtiöt, jotka ovat käyneet läpi siemenvaiheen ja A-rahoituskierroksen, omaavat jo merkittävän asiakaskunnan ja ovat todistaneet sijoittajille olevansa valmiita laajempaan menestykseen. Rahoituskierros B:n tarkoitus on kasvattaa yritystä siten, että se pystyy vastaamaan suurempaan kysyntään.  

Voittajatuotteen kehittäminen ja tiimin kasvattaminen vaativat laadukasta rekrytointia. Liiketoimintakehitys, myynti, mainostaminen, teknologia, tuki ja työntekijät maksavat yritykselle pitkän pennin. 

Rahoituskierros B:n rahoittajat ovat pitkälti samat kuin A-kierroksella. Tärkeitä ovat siis ankkurisijoittajat, jotka houkuttelevat mukaan muita sijoittajia. Ero A-kierrokseen nähden on se, että mukana ovat myös joukko myöhempiin rahoituskierroksiin erikoistuneita VC-yrityksiä, jotka siis eivät sijoita aivan alkuvaiheen start-upeihin. 

 

Nyt skaalataan: rahoituskierros C

Liiketoiminnat, jotka selviävät C-kierrokselle asti, ovat jo melko menestyneitä. Nämä yhtiöt etsivät lisää rahoitusta kehittääkseen uusia tuotteita, laajentaakseen uusille markkinoille tai jopa tehdäkseen yritysostoja. C-kierroksella sijoittajat injektoivat rahaa menestyvään bisnekseen saadakseen sijoituksensa takaisin kaksinkertaisena tai yli. C-kierros keskittyy yrityksen skaalaamiseen sekä niin nopeaan ja menestyksekkääseen kasvuun kuin mahdollista. 

Yksi mahdollinen tapa skaalata on ostaa toinen yhtiö. Kuvittele hypoteettinen start-up, joka keskittyy luomaan vegetaristisia vaihtoehtoja lihatuotteille. Jos tämä yhtiö pääsee C-kierrokselle, se on jo todennäköisesti myynyt tuotteitaan menestyksekkäästi USA:ssa. USA on valloitettu lännestä itään ja markkinatutkimus sekä liiketoimintasuunnitelma osoittavat sijoittajille, että liiketoiminta menestyisi myös Euroopassa.

Ehkä tällä vegetaristi-start-upilla on kilpailija joka tällä hetkellä pitää hallussaan suurta osaa markkinasta. Kilpailijalla on myös kilpailuetu, josta yritys voisi hyötyä. Kulttuurit näyttäisivät sopivan hyvin yhteen ja sijoittajat sekä perustajat molemmat uskovat yhdistymisen tuovan synergiaetuja. Tässä tapauksessa C-rahoituskierros voitaisiin käyttää toisen yrityksen ostamiseen. 

Kun yrityksen riskitaso pienenee, yhä useammat sijoittajat ovat mukana pelissä. C-kierroksella mukaan tulevat hedge-fundit, investointipankit ja pääomasijoitusyhtiöt. Syynä on se, että yritys on jo osoittanut omaavansa menestyksekkään liiketoimintamallin ja yllä mainitut uudet sijoittajat odottavat sijoittavansa suuria summia jo menestyviin yhtiöihin vahvistaakseen omaa asemaansa markkinoilla. 

Useimmiten yritykset päättävät rahoituksen keräämisen C-kierrokseen, mutta jotkut saattavat mennä D- ja E-kierroksiinkin. Usein C-kierros pidetään jo pörssilistautuminen mielessä. Ne ketkä jatkavat D-kierrokselle, tekevät niin juuri listautuminen mielessä tai vaihtoehtoisesti koska eivät ole päässeet C-kierroksella asetettuihin tavoitteisiinsa. 

 

Loppusanat

Näiden rahoituskierrosten erojen ymmärtäminen auttaa sisäistämään start-up-uutisia sekä arvioimaan liiketoimintamahdollisuuksia. Kierrokset toimivat samalla periaatteella; sijoittajat antavat käteistä ja saavat vastineeksi osuuden yrityksessä. Kierrosten välillä sijoittajat vaativat yrityksiltä hieman eri asioita. 

Yritysprofiilit eroavat tapauskohtaisesti, mutta yleisesti sisältävät erilaisia riskiprofiileja ja maturiteettitasoja jokaisessa rahoituksen vaiheessa. Siitä huolimatta, siemenrahoittajat sekä sarjojen A, B ja C sijoittajat kaikki auttavat ideoiden muuttumista liiketoiminnoiksi. Rahoituskierrokset antavat sijoittajille tilaisuuden tukea yrittäjiä rahallisesti toteuttamaan unelmiaan sekä onnistuessa mahdollisuuden tehdä rahaa perustajien kanssa exitissä.   

 

Tutustu Bioretec Oy:n rahoituskierrokseen, joka on käynnissä 07.02.2020 asti tai kunnes maksimi 4M€ tulee täyteen. Tätä kirjoittaessa anti on lähellä täyttä, 3,3M€/4,0M€.

 

LÄHDE:

https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/102015/series-b-c-funding-what-it-all-means-and-how-it-works.asp