Isot kiitokset palautteista, ehdotuksista ja yhteydenotoista, joita blogin kautta on tullut. Pyritään jatkossakin pitämään asiat yhtä simppeleinä kuten tyypillisesti sijoittamisessakin kannattaa.

Sen olen huomannut, että noususuhdanteessa sijoittamisen “ohjeita” ja “vinkkejä” pursuaa joka puolelta. Valitettavasti moni suhtautuu niihin usein melko sokeasti. On kyse mistä tahansa omaisuusluokasta, sijoittamisesta pörssiosakkeisiin, listaamattomiin osakkeisiin, korkoihin, kiinteistöihin, raaka-aineisiin tai valuuttoihin, muodostuu tuotto yleensä siitä, että halvemmalla sisään ja kalliimmalla ulos. Jostain syystä halpaa aletaan tosissaan etsiä vasta kun kaikkialla on kallista.

Totuus on se, että jokaisen omaisuusluokan hallitseminen vaatii osaamista. Kun salkkuun valitaan omaisuusluokaksi listaamattomat kasvuyritykset, salkun allokaatio eli omaisuusluokkien välinen hajautus kasvaa ja tyypillisesti myös salkun tuottopotentiaali paranee. Kasvuyritysten sisältämät korkeat riskit ja tuottopotentiaali vaativat sijoittajalta tietyissä kohdissa erityisiä huomioita, jotta onnistumisia syntyy. Sijoituskohteena listaamattomissa kasvuyrityksissä lähtökohta on se, että tappioita voi tulla reilusti, mutta niin myös tuottojakin suhteessa moneen muuhun omaisuusluokkaan.

Tämänkertaisessa kirjoituksessa on tarkoitus käydä läpi muutamia sijoittajan kannalta tärkeitä kohtia, jotka parantavat onnistumisen todennäköisyyttä listaamattomien yhtiöiden kohdalla.

 

YMMÄRRÄ MIHIN SIJOITAT
Tämä kohta pätee sijoittamisessa aina. Erinäköisiä härveleitä ja jopa huijauksia löytyy aina, on kyse mistä tahansa omaisuusluokasta. Suorissa osakesijoituksissa, ovat ne sitten pörssiyhtiöihin tai listaamattomiin yhtiöihin, on etunsa ettei sijoittajan tarvitse punnita sijoituksen monimutkaisuutta. Kansankielellä ostat yrityksen osakkeita ja olet yksi yrityksen omistajista, sillä selvä. Osakesijoitusten ymmärtäminen liittyy enemmän kohteeseen eli itse yritykseen, sen liiketoimintaan, markkinaan, kilpailutilanteeseen, toimialaan, yhtiön tiimiin, hintaan, potentiaaliin ja riskeihin. Niiden ymmärryksestä sijoituspäätökset tyypillisesti syntyvät.

 

HAJAUTA
Hajauttamisesta puhuessa, löytyy aina puolestapuhujia ja vastustajia. Rahoitusteoriat puhuvat hajauttamisen puolesta, osa sijoittajista taas kokee hajauttamisen olevan tuotolle liian suuri este. Korkean riskiprofiilin omaisuusluokissa hajauttamisen merkitys korostuu. Parhaimmillaan sijoittaja voi nostaa hajautuksen avulla tuotto-odotusta lisäämättä riskiä tai vaihtoehtoisesti vähentää riskiä tinkimättä tuotto-odotuksesta. Listaamattomien yhtiöiden kohdalla järkevään hajautukseen tulisi vaikuttaa myös se, minkä vaiheen yhtiöistä on kyse. Hajauta laajasti, mikäli rakennat portfoliota siemenvaiheen startup-yrityksistä ja taas voit enemmän keskittää sijoituksia mikäli portfolioon tulee myöhäisemmän kasvuvaiheen yhtiöitä.

 

ALLOKOI JÄRKEVÄSTI
Allokoinnissa on kyse siitä, mikä osuus hajautetusta salkusta sijoitetaan mihinkin omaisuuslajiin. Puhuttaessa listaamattomien kasvuyritysten allokoinnista omaan sijoitussalkkuun, on asia hyvin henkilökohtainen. Yleisesti ammattimaiset sijoittajat allokoivat listaamattomiin tyypillisesti n. 5-15 % ja taas ammattimaiset pääomasijoittajat jopa 50-100 % sijoitusvarallisuudestaan. Haarukka prosentuaalisesti voi olla hyvin laaja ja sitä tuleekin punnita riskin ja tavoitteiden kannalta. Yksinkertaisesti liian pieni allokaatio listaamattomiin yrityksiin ei tuota salkun kokonaisuuteen järkeviä tuottoja ja taas liian suuri allokaatio aiheuttaa pahimmillaan salkkuun suuria tappioita.

 

VARAUDU PITKÄÄN AIKAJÄNTEESEEN
Tämä kohta kannattaa huomioida erityisesti listaamattomien kasvuyritysten kohdalla. Arvonnousu on tyypillisesti pääasiallinen tulonlähde ja sijoituskohteet ovat epälikvidejä mahdollisiin exit-tilanteisiin asti (listautuminen, yrityskauppa tai sisäinen MBO), joten sijoitusten tuloutus saattaa kestää useita vuosia. Sijoittajana voit vaikuttaa aikajänteen todennäköisyyteen sillä, minkä vaiheen kasvuyrityksiin panostat.

 

Aiheeseen liittyvä Kauppalehden juttu bisnesenkeli Riku Asikaisesta, joka on ammattimainen sijoittaja etenkin siemenvaiheen kasvuyhtiöissä.

 

Seuraavasta mielenkiintoisesta kohdeyhtiöstä tulossa yhteenvetoa pian.