Osakeanti.net

Sijoita listaamattomiin kasvuyrityksiin

Multitaction Oy yleisöanti 3.6.-26.6.2020

 

MultiTaction kehittää, markkinoi ja myy edistyneitä visualisointi- ja kommunikointiratkaisuja yrityksille ja organisaatioille maailmanlaajuisesti. Näillä ratkaisuilla ihmiset ja tiimit voivat luoda virtuaalisen työtilan, jolla pystyvät olemaan yhteydessä ajasta ja paikasta riippumattomasti, jakaa ideoita ja ratkaista liiketoimintaongelmia reaaliaikaisen datan avulla. Yhtiöllä on yli 600 asiakasta lähes 60 maassa ja tytäryhtiöt USA:ssa, Singaporessa ja Englannissa. Yhtiön ratkaisu koostuu kolmesta tuotteesta ja niihin liityvistä palveluista.

55” full-HD älykkäässä kosketusnäytössä on alan edistynein kosketustekniikka ja se on markkinoiden ainoa näyttö, joka tukee rajattoman määrän käyttäjiä ja kosketuspisteitä ilman suorituskyvyn heikkenemistä. Yhtiön LCD-näyttömoduuleilla voidaan rakentaa interaktiivisia pintoja missä tahansa koossa tai muodossa. Asennukset voivat sisältää kaarevia pintoja tai suoria kulmia ja samalla käsitellä rajoittamattoman määrän kosketuspisteitä, infrapunakyniä tai optisia 2D-viivakoodeja. Kosketusnäytön rakenne on ainutlaatuinen. Näyttöjen objektien tunnistus perustuu konenäköteknologiaan, jokaisessa näytössä on 32 infrapunasensoria paneelin takana.

Yhtiön Canvus ja Showcase -ohjelmistot mahdollistavat mm. informaation esittämisen rajoittamattomista tietolähteistä samanaikaisesti mm. suorat videolähetykset, tallennetut videot, asiakirjat, sovellukset, muistiinpanot ja käyttäjälaitteet. Ohjelmistoilla voidaan luoda myös helposti monimuotoista interaktiivista sisältöä (mm. myynti- ja tuote-esityksiä, yritysesittelyjä, oppimateriaalia), ja ne tarjoavat parhaimmillaan äärimmäisen multimediakokemuksen, joka vaikuttaa asiakkaaseen syvällisesti (ostopäätökset, oppimikokemukset, tuotekokemukset jne.). Yhtiön ohjelmistot mahdollistavat erittäin nopeiden ja lyhyen vasteajan omaavien käyttöliittymien toteuttamisen suurille interaktiivisille pinnoille. Samalla ohjelmistoja voidaan kuitenkin myös ajaa perinteisissä pöytäkoneissa ja kannettavissa tietokoneissa pienemmissä asennuksissa. Suorituskyvyn ja lyhyen vasteajan ansiosta ohjelmistojen käyttökokemusta kehutaan toistuvasti markkinoiden parhaaksi.

 

MultiTactionilla on asiakkaina Fortune Global 1000 -yrityksiä, asiakaspysyvyys on 100 %

MultiTactionin keskeinen asiakaskohderyhmä on Fortune Global 1000 -yritykset. Yhtiö on tähän päivään mennessä saanut asiakkaikseen lähes sata Fortune Global 1000 listattua yritystä. Asiakkaita ovat mm. Walmart, AT&T, Shell, Samsung, Gazprom, Citigroup, Johnson&Johnson, Tata Group, Accenture, KPMG, Oracle, Flex ja JLL. Tutkimusten mukaan juuri nämä kansainväliset yritykset investoivat todennäköisimmin ProAV -teknologioihin.  Suuret kansainväliset yritykset ostavat useihin toimipisteisiinsä MultiTaction-järjestelmiä saadakseen maksimaalisen hyödyn investoinnistaan. Yhtiön kannalta tämä on valtava lisämyyntimahdollisuus. Esimerkiksi KPMG on hankkinut MultiTaction -järjestelmän jo yli kahteenkymmeneen toimipisteeseen globaalisti. KPMG:llä on globaalisti yli sata toimipistettä. KPMG:n lisäksi Yhtiöllä on useita muita kansainvälisiä yrityksia asiakkainaan, jotka aikovat laajentaa järjestelmän useihin toimistoihin mm. Accenture, Deloitte, JLL, CityGroup. Tyypillisen asiakastoimituksen hinta vaihtelee alkaen n. 150t-500t euroa. Suurimmat järjestelmätoimitukset ovat arvoltaan yli 1 M€. Tämän lisäksi olemassa olevat asiakkaat ovat pysyneet 100 %:sti, eivätkä ole vaihtaneet ohjelmistoja muiden toimijoiden ohjelmistoihin.

 

Tiimin vahvuudet

Yhtiön johtoryhmän ja hallituksen jäsenet ovat kokeneita johtajia. Heillä on vankka kokemus ohjelmisto- ja mobiiliteknologioista ja heistä monet ovat johtaneet laajoja kansainvälisiä tiimejä. He ovat kasvattaneet aikaisemmin menestyksekkäästi kansainvälisiä kasvuyrityksiä ja puolella heistä on yrittäjäkokemusta.

 

Liiketoiminnan nykytilanne

MultiTaction-konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2019 n. 57 %. Covid-19 -pandemia on myös vaikuttanut MultiTactionin toimintaan. Yhtiö on ottanut laajat keinot käyttöön sopeuttaakseen toimintansa madaltuneen kysynnän vaikutuksiin. Yhtiö ei ole varsinaisesti menettänyt sopimuksia, vaan asiakkaat ovat siirtäneet tilauksiaan, kunnes Covid-19 – pandemiasta johtuvat rajoitukset lievenevät. Näkyvissä on jo merkkejä aktivoituvasta asiakaskunnasta erityisesti Aasian alueella. Näin ollen Yhtiö arvioi, että vuoden 2020 liikevaihto tulee pienenemään n. 10 miljoonaan euroon. Hyvän kasvun strategiassa Yhtiö uskoo vuonna 2021 MultiTaction-konsernin liikevaihdon olevan n. 16,5 miljoonaa euroa ja vuonna 2022 tavoitellaan yli 22 miljoonan euron liikevaihtoa. 

 

Exit-mahdollisuudet ja arvonnousupotentiaali

Yhtiön pääosakkeenomistajien tavoitteena on viedä Yhtiö Nasdaq Helsinki First North -listalle H2 2022 aikana. Vaihtoehtona on myös tehdä exit toimialan sisällä myymällä Yhtiö esimerkiksi alan isolle, pörssiin listatulle yritykselle, joka toimii Pro AV -toimialalla. Yhtiö on kiinnostanut joitain alan toimijoita erityisesti Pohjois-Amerikan ja Kiinan suunnalla.

Yhtiön näkemyksen mukaan Yhtiön arvostus Osakeannissa on maltillinen ottaen huomioon aikaisempien rahoituskierrosten arvostukset. Yhtiö on panostanut aikaisempina vuosina vahvasti tuotekehitykseen ja viimeisenvajaan parin vuoden aikana pystynyt luomaan vahvan globaalin kysynnän ja onnistunut parantamaan merkittävästi käyttökatettaan. Exit-tilanteessa Yhtiön pääosakkeenomistajat odottavat arvostustasoa noin 2-3 kertaa kuluvan tilikauden vuosittainen liikevaihto. Esimerkkinä jos MultiTaction-konsernin vuosittainen liikevaihto saavuttaa tason 22,5 M€, kyseinen odotettu arvostustaso on 45 M€ ja 70 M€ välillä.

 

Yhtiössä on mukana merkittäviä sijoittajia ja mm. Suomen Teollisuussijoitus Oy osallistuu Osakeantiin

Yhtiöön ovat sijoittaneet useat merkittävät sijoittajat, kuten mm. Suomen Teollisuussijoitus Oy, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Innovestor Kasvurahasto I Ky.

Yhteensä Yhtiöön on sijoitettu oman pääoman ehtoisena rahoituksena (osakeannit) n. 20,7 miljoonaa euroa. Seuraavat sijoittajat ovat allekirjoittaneet ennakkositoumukset, joiden mukaisesti ne ovat sitoutuvat merkitsemään Antiosaketta seuraavasti:

 

SIVUSTON TARKOITUS

Kuten moni on varmasti huomannut, maailmalla ja Suomessa on päällä sijoitusbuumi. Listautumisosakeanteja tulee ennätyspaljon ja uudet sijoitusmuodot nostavat päätään. Yksi näistä uusista sijoitusmuodoista on listaamattomattomien kasvuyritysten osakeanti, joka on suurelle yleisölle melko tuntematon alue. Eikä ihme, pääomasijoittaminen kasvuyritysten osakeantien avulla on ollut pitkään vain isomman rahan ja pienen piirin ulottuvilla. Julkiset listaamattomien yritysten osakeannit ovat kuitenkin muuttaneet tätä pelikenttää.

Sijoittaminen keskittyy Suomessa pääosin asuntoihin, rahastoihin ja pörssiosakkeisiin. Blogin tarkoitus on jakaa tietoa sijoittamisesta listaamattomien kasvuyritysten osakeanteihin ja toivottavasti antaa sijoittajille uusia vaihtoehtoja perinteisten sijoitusmuotojen rinnalle. Tulen käsittelemään mm. seuraavia aiheita:

  • Miksi kasvuyritykset keräävät rahaa osakeantien avulla
  • Pääomasijoittamisen tuottopotentiaalit ja riskit
  • Miten kohteet poikkeavat toisistaan
  • Kuinka onnistua pääomasijoittamisessa
  • Passiivinen/aktiivinen pääomasijoittaminen
  • Miten sijoittaminen listaamattoman yrityksen osakeantiin käytännössä tapahtuu
  • Suurimmat erot pörssisijoittamiseen
  • Lukijoiden toiveaiheet

Toimin sijoitusasiamiehenä Springvest Oy:lle, joka on järjestänyt osakeanteja kasvuyrityksille vuodesta 2012 alkaen. Avaan blogissa tulevia osakeanteja ja kasvuyrityksiä sijoituskohteina.

– Mikko Sinivirta

 

OTA YHTEYTTÄ

Jos etsit korkean tuottopotentiaalin sijoituskohteita tai haluat kysyä jotain muuta, ota suoraan yhteyttä tai lähetä viesti alla olevan lomakkeen kautta.

10 + 9 =

OSAKEANTI

Osakeyhtiö omistetaan osakkeiden kautta. Osakkeita syntyy yhtiön perustamisvaiheessa sekä mahdollisten osakeantien kautta. Perustajat päättävät, kuinka paljon osakkeita perustamisvaiheessa luodaan. Jos osakepääoma on 10000€, voidaan se jakaa mielivaltaisesti vaikkapa 100, 20000, tai 684057398 osakkeeksi. Esimerkkiyhtiössämme 10000€ osakepääoma jaetaan 10000 osakkeeksi, jolloin yhden osakkeen hinta on perustamisvaiheessa 1€.  Näitä osakkeita voidaan myöhemmin ostaa ja myydä. Osakekauppojen hinta määräytyy ostajan ja myyjän sopimuksen mukaan ja yleensä heijastelee pääasiassa yhtiön menestystä, mutta myös esim. yleistä markkinatilannetta sekä ostajan ja myyjän rahatilannetta.

Jos yhtiöön halutaan myöhemmin uusia omistajia, mutta kukaan sen hetkinen osakkeenomistaja ei halua myydä osakkeitaan, voi yhtiö laskea liikkeelle uusia osakkeita osakeantien avulla. Kun osakeanti järjestetään, yhtiö ja ostaja sopivat uusien osakkeiden määrän ja hinnan. Jos osakeanti luovuttaa uudelle omistajalle vaikkapa 1000 osaketta, on vanhan omistajan osuus 1000/11000 osaketta eli noin 9% yhtiön kaikista osakkeista, kun osakeanti on ohi. Vanhojen omistajien omistusosuus siis laimenee.

Syitä osakeantien järjestämiselle on monia, mutta useimmiten taustalla on yhtiön rahantarve. Harvemmin kukaan haluaa antaa yhtiölle rahaa vastikkeettomasti, joten sijoitustaan vastaan sijoittajalle luodaan osakeantien avulla uusia yhtiön osakkeita. Osakeanti voidaan järjestää myös yhtiön halutessa sitouttaa johtoa, työntekijöitä tai muita tärkeitä tahoja yhtiöön. Tällöin osakeanti luo uusia osakkeita, jotka toimivat osana kyseisten tahojen palkkioita rahapalkkioiden rinnalla.

Vaikka termi osakeanti yhdistetään usein sen yhteen alalajiin, julkisiin rahoituskierroksiin, tarkoittaa se alun perin tilannetta, jossa yhtiö luo ja luovuttaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön itsensä hallussa olevia osakkeita. Useat pörssiyhtiöt ostavat omia osakkeitaan ja joko jakavat niitä em. palkkioina tai mitätöivät ne. Myös pienemmissä yhtiöissä yhtiö voi ostaa myyntihaluisen osakkaan ulos. Mitätöinnissä muiden omistajien omistusosuudet nousevat, joka nostaa osakkeen arvoa.

 

 

JULKINEN OSAKEANTI

Osakeanti järjestetään julkisena, kun halutaan kerätä rahoitusta suurelta yleisöltä. Näitä joukkorahoitusmuotoisia osakeanteja järjestetään eniten pörssilistautumisten yhteydessä sekä listaamattomien kasvuyritysten rahoitukseen. Kun kyseessä on listautumisanti tai sitä edeltävä ns. pre-IPO-osakeanti, usein suppean omistajarakenteen hajauttaminen ja suurten omistajien osakemyynnit ovat tärkeämmässä asemassa kuin yhtiön rahoitustarve.

Osakeanti toimii edellisten lisäksi aivan erinomaisena mainoksena yritykselle. Tämä on yksi merkittävä asia, joka tekee osakeantisijoittamisesta houkuttelevaa. Jos osakeanti menee kuin kuumille kiville, luo se yritykselle roppakaupalla positiivista mainetta niin toiminnan tueksi tulevaa rahoitusta varten. Sen sijaan osakeanti, jossa osakkeita ei saada myytyä, luo yritykselle negatiivisen varjon pitkäksi aikaa. Tästä syystä osakkeen hinta asetetaan yleensä varmuuden vuoksi selkeästi markkinahinnan alapuolelle, jolla varmistetaan annin onnistuminen ja positiivinen julkisuus. Samasta syystä osakeannin järjestävä välittäjäyritys on tärkeässä asemassa.

SIJOITUSYHTIÖ

Jos sijoitat osakeanteihin, olet luultavasti keskimääräistä ajattelevampi sijoittaja. Tällöin sinua saattaa kiinnostaa myös sijoitustuotoista maksettavien verojen määrä. Kun sijoitustoiminta laajenee, saattaa sijoitusten hallinta oman osakeyhtiön kautta tarjota merkittäviä etuja. Jos haluat lukea aiheesta lisää, katso kumppanisivustomme sijoitusyhtiö.