Osakeanti.net

Sijoita listaamattomiin kasvuyrityksiin

Miten myydä listaamattomia osakkeita?

 

Miten myydä listaamattomia osakkeita?

Jo toistakymmentä vuotta jatkunut yrittäjyyden ja sijoittamisen buumi on johtanut siihen, että yhä useampi suomalainen on päätynyt listaamattomien yritysten eli ei-pörssinoteerattujen yritysten osakkeiden omistajaksi.

Olet saattanutkin huomata, että jo useampi finassialan toimija tarjoaa suomalaisille sijoitusvaihtoehtoina erilaisten listaamattomien yritysten osakkeiden ostamista. Etenkin startupja kasvuyritysten osakkeiden korkea tuottomahdollisuus houkuttelee sijoittajia, mutta potentiaalisten tuottojen realisoitumisen pitkä aikajänne yllättää monet. Pitkä odotus johtaa siihen, että yhä useampi miettii, miten osakkeista pääsisi eroon.

 

Listaamattomien osakkeiden ostaminen on helppoa, myyminen ei

Pörssiosakkeiden suhteen myyminen on nykyisin erittäin helppoa ja nopeaa. Oman osakevälittäjän nettisivuilta myyntinapin painallus tai meklarille soitto, niin osakkeiden omistaja on vaihtunut. Listaamattomien osakkeiden osalta tilanne onkin mutkikkaampi. Niiltä puuttuu lähes aina jälkimarkkinat, joten niiden myyminen on huomattavasti työläämpää ja vaikeampaa. Keinoja on kuitenkin olemassa. Alla omiin kokemuksiini pohjautuvat vinkkini listaamattomien osakkeiden myymiseen.

 

8 vinkkiäni listaamattomien osakkeiden myymiseen

1. Aloita selvittämällä, onko omistamillasi osakkeilla jotain rajoituksia myymisen suhteen. Saatat tarvita yhtiöltä luvan osakkeiden myymiseen.

2. Selvitä, onko omistamillesi osakkeille olemassa jälkimarkkinat. Yleisin listaamattomille osakkeille suunnattu markkinapaikka on Privanetin ylläpitämä pre-market.

3. Ota yhteyttä omistamasi yhtiön johtoon ja kysy onko heillä tai itse yhtiöllä kiinnostusta ostaa osakkeesi.

4. Hanki omistamasi yhtiön osakasluettelo (julkinen ja saat sen yhtiöltä tai Euroclearilta) ja kartoita muiden omistajien kiinnostusta ostaa osakkeesi.

5. Mikäli tunnet aktiivisijoittajia, kontaktoi ja kysy heidän kiinnostustaan ostaa osakkeesi.

6. Selvitä, ketkä ovat omistamasi yhtiön toimialalle erikoistuneita sijoittajia ja kysy heiltä kiinnostusta ostaa osakkeesi.

7. Tee julkinen myynti-ilmoitus osakkeistasi esimerkiksi toriin tai muulle vastaavalle ilmoitusalustalle.

8. Mikäli löydät potentiaalisen ostajan, muista olla aktiivinen!

 

Yritätkö päästä listaamattomista osakkeistasi eroon?

Ostaja-Invest on suomalaisten riskisijoittajien yhteisö, joka ostaa ja omistaa suomalaisten listaamattomien osakeyhtiöiden osakkeita. Lue lisää ja pyydä tarjous osakkeistasi.

https://www.ostammeosakkeita.fi

SIVUSTON TARKOITUS

Kuten moni on varmasti huomannut, maailmalla ja Suomessa on päällä sijoitusbuumi. Listautumisosakeanteja tulee ennätyspaljon ja uudet sijoitusmuodot nostavat päätään. Yksi näistä uusista sijoitusmuodoista on listaamattomattomien kasvuyritysten osakeanti, joka on suurelle yleisölle melko tuntematon alue. Eikä ihme, pääomasijoittaminen kasvuyritysten osakeantien avulla on ollut pitkään vain isomman rahan ja pienen piirin ulottuvilla. Julkiset listaamattomien yritysten osakeannit ovat kuitenkin muuttaneet tätä pelikenttää.

Sijoittaminen keskittyy Suomessa pääosin asuntoihin, rahastoihin ja pörssiosakkeisiin. Blogin tarkoitus on jakaa tietoa sijoittamisesta listaamattomien kasvuyritysten osakeanteihin ja toivottavasti antaa sijoittajille uusia vaihtoehtoja perinteisten sijoitusmuotojen rinnalle. Tulen käsittelemään mm. seuraavia aiheita:

  • Miksi kasvuyritykset keräävät rahaa osakeantien avulla
  • Pääomasijoittamisen tuottopotentiaalit ja riskit
  • Miten kohteet poikkeavat toisistaan
  • Kuinka onnistua pääomasijoittamisessa
  • Passiivinen/aktiivinen pääomasijoittaminen
  • Miten sijoittaminen listaamattoman yrityksen osakeantiin käytännössä tapahtuu
  • Suurimmat erot pörssisijoittamiseen
  • Lukijoiden toiveaiheet

Toimin sijoitusasiamiehenä Springvest Oy:lle, joka on järjestänyt osakeanteja kasvuyrityksille vuodesta 2012 alkaen. Avaan blogissa tulevia osakeanteja ja kasvuyrityksiä sijoituskohteina.

– Mikko Sinivirta

 

OTA YHTEYTTÄ

Jos etsit korkean tuottopotentiaalin sijoituskohteita tai haluat kysyä jotain muuta, ota suoraan yhteyttä tai lähetä viesti alla olevan lomakkeen kautta.

6 + 12 =

OSAKEANTI

Osakeyhtiö omistetaan osakkeiden kautta. Osakkeita syntyy yhtiön perustamisvaiheessa sekä mahdollisten osakeantien kautta. Perustajat päättävät, kuinka paljon osakkeita perustamisvaiheessa luodaan. Jos osakepääoma on 10000€, voidaan se jakaa mielivaltaisesti vaikkapa 100, 20000, tai 684057398 osakkeeksi. Esimerkkiyhtiössämme 10000€ osakepääoma jaetaan 10000 osakkeeksi, jolloin yhden osakkeen hinta on perustamisvaiheessa 1€.  Näitä osakkeita voidaan myöhemmin ostaa ja myydä. Osakekauppojen hinta määräytyy ostajan ja myyjän sopimuksen mukaan ja yleensä heijastelee pääasiassa yhtiön menestystä, mutta myös esim. yleistä markkinatilannetta sekä ostajan ja myyjän rahatilannetta.

Jos yhtiöön halutaan myöhemmin uusia omistajia, mutta kukaan sen hetkinen osakkeenomistaja ei halua myydä osakkeitaan, voi yhtiö laskea liikkeelle uusia osakkeita osakeantien avulla. Kun osakeanti järjestetään, yhtiö ja ostaja sopivat uusien osakkeiden määrän ja hinnan. Jos osakeanti luovuttaa uudelle omistajalle vaikkapa 1000 osaketta, on vanhan omistajan osuus 1000/11000 osaketta eli noin 9% yhtiön kaikista osakkeista, kun osakeanti on ohi. Vanhojen omistajien omistusosuus siis laimenee.

Syitä osakeantien järjestämiselle on monia, mutta useimmiten taustalla on yhtiön rahantarve. Harvemmin kukaan haluaa antaa yhtiölle rahaa vastikkeettomasti, joten sijoitustaan vastaan sijoittajalle luodaan osakeantien avulla uusia yhtiön osakkeita. Osakeanti voidaan järjestää myös yhtiön halutessa sitouttaa johtoa, työntekijöitä tai muita tärkeitä tahoja yhtiöön. Tällöin osakeanti luo uusia osakkeita, jotka toimivat osana kyseisten tahojen palkkioita rahapalkkioiden rinnalla.

Vaikka termi osakeanti yhdistetään usein sen yhteen alalajiin, julkisiin rahoituskierroksiin, tarkoittaa se alun perin tilannetta, jossa yhtiö luo ja luovuttaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön itsensä hallussa olevia osakkeita. Useat pörssiyhtiöt ostavat omia osakkeitaan ja joko jakavat niitä em. palkkioina tai mitätöivät ne. Myös pienemmissä yhtiöissä yhtiö voi ostaa myyntihaluisen osakkaan ulos. Mitätöinnissä muiden omistajien omistusosuudet nousevat, joka nostaa osakkeen arvoa.

 

 

JULKINEN OSAKEANTI

Osakeanti järjestetään julkisena, kun halutaan kerätä rahoitusta suurelta yleisöltä. Näitä joukkorahoitusmuotoisia osakeanteja järjestetään eniten pörssilistautumisten yhteydessä sekä listaamattomien kasvuyritysten rahoitukseen. Kun kyseessä on listautumisanti tai sitä edeltävä ns. pre-IPO-osakeanti, usein suppean omistajarakenteen hajauttaminen ja suurten omistajien osakemyynnit ovat tärkeämmässä asemassa kuin yhtiön rahoitustarve.

Osakeanti toimii edellisten lisäksi aivan erinomaisena mainoksena yritykselle. Tämä on yksi merkittävä asia, joka tekee osakeantisijoittamisesta houkuttelevaa. Jos osakeanti menee kuin kuumille kiville, luo se yritykselle roppakaupalla positiivista mainetta niin toiminnan tueksi tulevaa rahoitusta varten. Sen sijaan osakeanti, jossa osakkeita ei saada myytyä, luo yritykselle negatiivisen varjon pitkäksi aikaa. Tästä syystä osakkeen hinta asetetaan yleensä varmuuden vuoksi selkeästi markkinahinnan alapuolelle, jolla varmistetaan annin onnistuminen ja positiivinen julkisuus. Samasta syystä osakeannin järjestävä välittäjäyritys on tärkeässä asemassa.

SIJOITUSYHTIÖ

Jos sijoitat osakeanteihin, olet luultavasti keskimääräistä ajattelevampi sijoittaja. Tällöin sinua saattaa kiinnostaa myös sijoitustuotoista maksettavien verojen määrä. Kun sijoitustoiminta laajenee, saattaa sijoitusten hallinta oman osakeyhtiön kautta tarjota merkittäviä etuja. Jos haluat lukea aiheesta lisää, katso kumppanisivustomme sijoitusyhtiö.